Nước và đô thị hóa

Nước và đô thị hóa

Các khu vực thành thị trên thế giới dự kiến sẽ chiếm phần lớn sự gia tăng dân số trong bốn thập kỷ tới, cũng như đáp ứng nhu cầu di cư đáng kể từ nông thôn ra thành thị. Phần lớn những người này sẽ sống trong những khu ổ chuột đông đúc và thiếu thốn hay thậm chí là không thể tiếp cận các dịch vụ cấp nước và vệ sinh.

Ảnh: Bình Nguyễn

Hệ thống nước an toàn và công trình vệ sinh hiệu quả sẽ giúp xử lý hiệu quả chất thải của con người sẽ cũng như đảm bảo sự phát triển bền vững ở các thành phố và đô thị. Việc mở rộng các dịch vụ này tới hàng triệu thành phố hiện chưa được bảo vệ sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc tăng cường sức khỏe và an toàn đô thị, bảo vệ các nền kinh tế và hệ sinh thái, đồng thời giảm nguy cơ đại dịch.

Những thách thức 

Lần đầu tiên trong lịch sử, hơn một nửa dân số thế giới sống ở các thành phố và đô thị. Tỷ lệ này dự kiến sẽ tăng lên 2/3 vào năm 2050. Gia tăng dân số đang tăng nhanh hơn ở các khu vực thành thị thuộc các nước đang phát triển, với dân số đô thị tăng từ 3,9 tỷ lên 6,3 tỷ vào năm 2050. Mặc dù tỷ lệ tiếp cận nước và vệ sinh ở khu vực thành thị cao hơn ở khu vực nông thôn, nhưng quy hoạch và cơ sở hạ tầng vẫn chưa theo kịp ở nhiều khu vực.

Ngày nay, 700 triệu cư dân thành phố sống mà không có hệ thống vệ sinh được cải thiện, điều này gây ra một số ảnh hưởng lên sức khỏe và gây ô nhiễm trầm trọng do nước thải. Bên cạnh đó, điều này cũng đã ảnh hưởng đến 156 triệu người khi nguồn cung cấp nước vẫn không được cải thiện.

Cơ hội 

Tuy nhiên, các thành phố mang đến những cơ hội quan trọng để sử dụng nước và quản lý chất thải theo cách tích hợp và bền vững hơn.

Những tác động tích cực của các dịch vụ này, đặc biệt là đối với sức khỏe cộng đồng, đang lan truyền nhanh chóng và có lợi trong các khu định cư đông dân cư ngoài quy hoạch. Ngoài ra, việc sử dụng nước hiệu quả ở các thành phố và tái sử dụng an toàn lượng rác thải sẽ gây ra áp lực cho các hệ sinh thái xung quanh.

Chương trình nghị sự về đô thị mới 

Vào tháng 12 năm 2016, các nhà lãnh đạo thế giới đã thông qua Chương trình Nghị sự Đô thị Mới, đặt ra tiêu chuẩn toàn cầu về phát triển đô thị bền vững và sẽ giúp suy nghĩ lại về quy hoạch, quản lý và cuộc sống ở các thành phố.

Chương trình Nghị sự Đô thị Mới là lộ trình xây dựng các thành phố phát triển thịnh vượng, trở thành trung tâm văn hóa và xã hội đồng thời cam kết bảo vệ môi trường.

Chương trình nghị sự cũng cung cấp  các hướng dẫn để hướng đến các Mục tiêu Phát triển Bền vững và cung cấp nền tảng cho các hành động giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu.

Nguồn: UN WATER

Đọc thêm tại đây – Water and Urbanization

Tin tức liên quan