Chia sẻ kết quả nghiên cứu với sinh viên Khoa Địa lý – Địa chất

Chia sẻ kết quả nghiên cứu với sinh viên Khoa Địa lý – Địa chất

Chiều ngày 7/4/2018 ông Philip Bubeck – Tiến sĩ, chuyên gia nghiên cứu và là thành viên của dự án “Tăng cường khả năng chống chịu với lũ lụt ở khu vực thanh thị và ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế” (gọi tắt Resilnam) đã có buổi chia sẻ kết quả nghiên cứu cùng với các bạn sinh viên khoa Địa lý – Địa chất, trường Đại học KHoa học – Huế.
Nội dung của buổi chia sẻ tập trung vào các nghiên cứu liên quan đến hiện trạng sử dụng đất, xu hướng gia tăng và thiệt hại do lũ lụt tại thành phố Huế. Bên cạnh đó kết quả khảo sát về lượng giá giá trị của Hệ sinh thái do dự án Resilnam thực hiện ở khu vực đô thị và ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế cũng được chia sẻ với các bạn sinh viên. Các kết quả được phân tích, so sánh và đối chiếu từ các nguồn tài liệu dựa trên các công cụ cũng như phương pháp nghiên cứu khác nhau. Hợp phần nghiên cứu này với nhiều hoạt động được phối hợp thực hiện giữa dự án Resilnam, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Xã hội (CSRD) và Khoa Địa lý- Địa chất trường Đại học Khoa học – Huế.

IMG_9090
Các thầy cô giáo cùng các bạn sinh viên Khoa Địa lý – Địa chất tại buổi chia sẻ lết quả nghiên cứu.
IMG_9102
Ông Philip Bubeck – Tiến sĩ nghiên cứu thuộc trường Đại học Postdam – Đức.
IMG_9104
Một số kết quả nghiên cứu được trình bày.
IMG_9107
Một số kết quả nghiên cứu được trình bày.
IMG_9117
Một số kết quả nghiên cứu được trình bày.
IMG_9120
Các thông tin về dựa án được cập nhật.

Tin tức liên quan