Cộng đồng tham gia tập huấn khởi nghiệp – xây dựng mô hình kinh doanh

Ngày 23/6/2019 Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Xã hội (CSRD) đã tổ chức Tập huấn khởi nghiệp – Xây dựng mô hình kinh doanh cho các nhóm mô hình sinh kế cộng đồng tỉnh Đak Lak tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đak Lak.
Toàn cảnh khóa tập huấn.
Mục tiêu của khóa tập huấn lần này nhằm giới thiệu công cụ trực quan để thiết kế một mô hình Kinh doanh phù hợp đối với nhóm, khả năng áp dụng công cụ này để kiểm chứng, xây dựng và tối ưu hóa Mô hình Kinh doanh, xây dựng và hoàn thiện Mô hình Kinh doanh thực tế của chính Hợp tác xã (HTX). Tham gia khóa tập huấn là các thành viên của nhóm du lịch sinh thái Thiên Phú và thủy sản Thiên Phú thuộc HTX Nông nghiệp và du lịch Phú Nông. Giảng viên khóa tập huấn là ông Trương Thanh Hùng đồng sáng lập – điều hành FiNNO Venture, một tổ chức chuyên về Đào tạo – Cố vấn – Đầu tư vào Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo (ĐMST).
Nội dung chính tập trung vào các kiến thức liên quan đến định vị doanh nghiệp, chiến lược kinh doanh, một số các thông tin cần thiết để xây dựng doanh nghiệp như chú trọng phân khúc khách hàng, giá trị sản phẩm, kênh thông tin/truyền thông sản phẩm, quan hệ khách hàng,…
Ông Trương Thanh Hùng cùng các học viên thảo luận về các nội dung liên quan đến chiến lược kinh doanh.
Giảng viên cùng các học viên đã có những trao đổi cụ thể về kiến thức cũng như kinh nghiệm liên quan đến xây dựng mô hình kinh doanh, đây được xem là một bước mở đầu khá quan trọng và cần thiết mà nhóm mô hình kinh doanh cần chú trọng.
Trước đó, thành viên các nhóm cộng đồng do CSRD hỗ trợ xây dựng mô hình sinh kế đã có chuyến tham quan trại cá Ea Kao. Tại đây, các nhóm đã cùng nhau tìm hiểu, tham quan và trao đổi kiến thức liên quan đến hoạt động nuôi trồng thủy sản, cách thức xây dựng và vận hành mô hình HTX nuôi trồng thủy sản.
————————–
Hoạt động trong khuôn khổ dự án “Quản trị tài nguyên Nước” do CSRD thực hiện tại tỉnh Đak Lak, hỗ trợ xây dựng năng lực và mô hình sinh kế cộng đồng cho 03 nhóm cộng đồng tại đây.

Tin tức liên quan