CSRD họp tổng kết và chia sẻ hoạt động thực hiện năm 2017

CSRD họp tổng kết và chia sẻ hoạt động thực hiện năm 2017

CSRD đã có buổi họp tổng kết và chia sẻ về các hoạt động trong năm qua vào ngày 28/12/2017.

IMG_7653
Thảo luận và chia sẻ các thông tin về hoạt động dự án trong năm qua và kế hoạch trong năm 2018 cũng như những năm tiếp theo.

Một số thông tin về hoạt động dự án đã triển khai như: nâng cao năng lực cộng đồng, hoạt động bảo vệ môi trường, quản trị tài nguyên: nước, nguồn lợi thủy sản, quản lý phân loại rác thải, đánh giá tác động giới…Các hoạt động đều được chia sẻ thông tin, kết quả, kinh nghiệm và bài học đúc kết được trong quá trình thực hiện. Bên cạnh đó CSRD cũng tiến hành thảo luận các công việc và kế hoạch trong năm 2018 theo những tôn chỉ, mục tiêu và sứ mệnh mà CSRD đã đề ra.

IMG_7642
Bà Phạm Thị Diệu My – Giám đốc của CSRD đánh giá hoạt động của CSRD trong một năm vừa qua.
IMG_7637
Biên bản thảo luận cuộc họp, nhìn nhận và đánh giá khách quan từng cá nhân trong quá trình công tác.

Trong năm 2018 và những năm tiếp theo, CSRD vẫn sẽ tập trung chú trọng các hoạt động nâng cao năng lực cho cộng đồng chú trọng nhiều đến đối tượng là nữ giới, quản trị và bảo vệ tài nguyên, năng lượng tái tạo, bảo vệ môi trường…

Tin tức liên quan