CSRD nhận Giải thưởng RISK 2021 với dự án “Strong roots, Strong Women”- Gốc rễ bền chặt, phụ nữ quật cường

CSRD nhận Giải thưởng RISK 2021 với dự án “Strong roots, Strong Women”

CSRD tự hào khi đạt được Giải thưởng RISK* năm 2021 của Quỹ Munich Re với dự án mang tên “Gốc rễ bền chặt, Phụ nữ quật cường” với mục tiêu chính là trao quyền cho phụ nữ về tăng cường khả năng chống chịu của cộng đồng và hệ sinh thái ven biển dựa vào các bên liên quan. Hợp tác với công ty UP Transfer GmbH tại Đại học Postdam, Đức, chúng tôi kỳ vọng sẽ thành lập vườn ươm trong rừng ngập mặn do cộng đồng quản lý tại một trong những đầm phá lớn nhất Đông Nam Á và sáng kiến Quỹ cộng đồng đổi mới sáng tạo để hỗ trợ phụ nữ. Ngoài ra, rừng ngập mặn đồng thời tạo ra nhiều lợi ích chung về xã hội, kinh tế và văn hóa, hỗ trợ sinh kế cho các nhóm nghèo và dễ bị tổn thương do phụ thuộc trực tiếp vào tài nguyên thiên nhiên.

Chúng tôi chân thành cảm ơn tất cả những người đã luôn ủng hộ và hỗ trợ để chúng tôi đạt được thành công này.

*Giải thưởng RISK – do Quỹ Munich Re phối hợp với Văn phòng Giảm nhẹ rủi ro thiên tai của Liên hợp quốc (UNDRR) thành lập nhằm giúp cải thiện việc giảm thiểu rủi ro và quản lý thiên tai.

Để biết thêm thông tin về toàn bộ dự án, vui lòng xem thêm ở đây hoặc ở đây

Tin tức liên quan