Cuộc thi thiết kế bảng hướng dẫn phân loại rác thải tại 06 trường học

Ô nhiễm chất thải nhựa ở trên đại dương hiện nay đang là một vấn đề lớn của toàn cầu, cần sự chung  tay hỗ trợ và hành động của các cộng đồng quốc tế, các quốc gia và địa phương. Thành phố Huế cũng đang làm nghiêm trọng vấn đề toàn cầu này.
Mỗi ngày thành phố Huế có gần 20 tấn chất thải nhựa và một trong số đó đã thải ra dòng sông Hương và trực tiếp chảy về biển. Dự án “Chương trình tái chế rác thải đô thị nhằm giảm thiểu sự ô nhiễm chất thải nhựa trong thành phố, trên sông và ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế” với mục tiêu chính hướng đến việc giảm thiểu và tái chế chất thải nhựa trong và xung quanh thành phố Huế.
Trong khuôn khổ triển khai dự án, cuộc thi Thiết kế bảng hướng dẫn phân loại rác thải là một trong những hoạt động quan trọng, được diễn ra tại 06 trường học tham gia dự án. Cuộc thi diễn ra từ ngày 1/9/2018 đến ngày 4/11/2018. Các trường học đã tham gia với nhiều hình thức tổ chức khác nhau, tổng cộng đã có 1.331 tác phẩm của các bạn học sinh được hoàn thành và gửi về. Dự án tiến hành trao giải đối với 18 tác phẩm đạt giải đến từ 06 trường, mỗi trường có 03 tác phẩm được lựa chọn, các tác phẩm sẽ được tiến hành in ấn và dán vào 03 thùng của hệ thống phân loại rác thải.
Các tác phẩm tập trung thể hiện hướng dẫn phân loại rác thải dành cho các hệ thống phân loại đặt tại trường bao gồm: Thùng thu gom rác thải hỗn hợp – Thùng thu gom rác thải giấy – Thùng thu gom rác chai, lọ nhựa, lon,…
Cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức của các em học sinh về tác hại của việc ô nhiễm chất thải nhựa và thực hiện mô hình 4R (từ chối, giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế); tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về thực trạng ô nhiễm môi trường, hạn chế sử dụng nhựa và túi nilon và các hoạt động bảo vệ môi trường ở Việt Nam; tạo ra một sân chơi bổ ích, khơi dậy niềm đam mê, khả năng tư duy, sáng tạo và ý thức bảo vệ môi trường của các em học sinh. Đặc biệt là thu hút sự quan tâm của học sinh về việc chung tay hành động để bảo vệ môi trường, hạn chế sử dụng nhựa và túi nilon.
Một số tác phẩm của cuộc thi:

Tin tức liên quan