Giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Dự án “Chương trình tái chế rác thải đô thị nhằm giảm thiểu ô nhiễm chất thải nhựa trên sông, trong thành phố và ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế” do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Xã hội (CSRD) thực hiện từ tháng 8/2018 đến 5/2019 với sự tài trợ của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID).
06 trường học trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế cùng tham gia dự án là trường THCS Phan Sào Nam, Trần Cao Vân, Nguyễn Thị Minh Khai, THPT Quốc Học, Bùi Thị Xuân – Thành phố Huế và THCS Hoàng Kim Hoán – xã Hải Dương.
Tính đến thời điểm hiện tại, các trường đã thu gom được 1.480,76kg rác thải nhựa/kim loại, 1.098,2kg rác thải giấy, số tiền bán rác thải tái chế thu được là 6.386.920đ. Toàn bộ số tiền bán được được các trường bổ sung vào quỹ sinh hoạt của trường.
Trong thời gian tới, CSRD sẽ tiến hành mở rộng hoạt động thêm ở 03 trường là trường THCS Phạm Văn Đồng, Tiểu học Vĩnh Dương và Thái Dương (xã Hải Dương).

Tin tức liên quan