Hỗ trợ 149 hệ thống thu gom, phân loại rác thải cho 06 trường học

Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Xã hội (CSRD) đơn vị thực hiện dự án đã tiến hành ban giao 149 hệ thống thu gom và phân loại rác thải cho 06 trường tham gia dự án vào ngày 4/9/2018.

1
Đưa các hệ thống thùng phân loại rác đến các trường học.
2
Các bạn học sinh cùng tham gia vận chuyển thùng rác vào lớp học.

Dự án phân loại rác thải tập trung chính vào các bạn học sinh ở bậc Trung học cơ sở (THCS) và Trung học Phổ thông (THPT), 06 trường trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã tham gia vào dự án là trường THPT Quốc Học Huế và Bùi Thị Xuân, trường THCS Trần Cao Vân, Nguyễn Thị Minh Khai, Phan Sào Nam (thành phố Huế) và Hoàng Kim Hoán (thị xã Hương Trà).

4
Các hệ thống phân loại sẽ được phân và đặt ở từng địa điểm cụ thể trong lớp học và sân trường.
5
Hình ảnh logo của đơn vị thực hiện và đơn vị tài trợ dự án.

Một hệ thống phân loại rác thải sẽ bao gồm 03 thùng là THÙNG THU GOM GIẤY – THÙNG THU GOM NHỰA, KIM LOẠI – THÙNG THU GOM RÁC HỖ HỢP. Trước đó, CSRD đã tiến hành các khóa hướng dẫn phân loại rác thải cho toàn bộ học sinh của 06 trường học kể trên. Các bạn học sinh ở các trường học sẽ tiến hành phân loại rác thải tại lớp và trường học của mình, hướng dẫn người thân và thực hiện phân loại tại nhà, lan tỏa hành động giảm thiểu rác thải, bảo vệ môi trường. Bên cạnh hoạt động phân loại rác thải, dự án kết hợp cùng phía nhà trường sẽ tiến hành các hoạt động giám sát, truyền thông xuyên suốt năm học để nâng cao nhận thức và thay đổi hành động của các em học sinh.

6
Hệ thống phân loại rác thải được đưa về trường THCS Trần Cao Vân.
7
42 hệ thống phân loại rác thải nhỏ (25l) và 20 hệ thống phân loại rác thải lớn (60l và 240l) được đưa về trường Quốc Học Huế.
9
Hệ thống phân loại rác thải sẽ được bố trí quanh trường để các em học sinh có thể tiến hành phân loại rác thải hiệu quả.
8
Đưa hệ thống phân loại rác thải về trường THCS Hoàng Kim Hoán – xã Hải Dương, Thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế .

Mục tiêu chính của dự án là thúc đẩy mô hình 4Rs (Reduce, Reuse, Recycle and Refuse), phân loại rác tại các trường học, nâng cao nhận thức => hướng tới giảm 5% rác thải NHỰA. Trong khuôn khổ dự án “Chương trình tái chế rác thải đô thị nhằm giảm thiểu sự ô nhiễm chất thải nhựa trong thành phố, trên sông và ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế” do Cơ quan Hợp tác Phát triển Hoa Kỳ – USAID tài trợ.

Tin tức liên quan