Hỗ trợ mô hình sinh kế cho cộng đồng kết hợp với hoạt động bảo vệ tài nguyên

Hỗ trợ mô hình sinh kế cho cộng đồng kết hợp với hoạt động bảo vệ tài nguyên

Trong khuôn khổ dự án “Quản lý tài nguyên nước và thủy sản theo lưu vực sông: Vai trò và trách nhiệm của cộng đồng” do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Xã hội (CSRD) thực hiện với các hoạt động hỗ trợ cộng đồng và phát triển mô hình sinh kế gắn liền với bảo vệ tài nguyên tại tỉnh Đak Lak.

Quản lý tài nguyên nước ghi nhận và đánh giá cao vai trò của cộng đồng địa phương với tư cách là người sử dụng trực tiếp nguồn lợi tài nguyên này, đồng thời cũng là người quản lý và bảo vệ tài nguyên.

IMG_0968
Hoạt động dự án với mục tiêu chính là bảo vệ và phát triển tài nguyên nước.

Hoạt động dự án sẽ tiến hành thành lập nhóm bảo vệ và quản lý tài nguyên chú trọng đến vai trò của phụ nữ trong suốt quá trình tham gia, thực hiện, nhóm sẽ tiến hành các hoạt động giám sát bảo vệ tài nguyên nước, các hoạt động đánh bắt hủy diệt, hoạt động gây ô nhiễm nguồn nước. Song song với đó là hỗ trợ nguồn vốn với mức hỗ trợ là 20.000.000đ cho mỗi mô hình phát triển sinh kế gắn với bảo vệ và quản lý nguồn tài nguyên nước. Các mô hình được xây dựng dựa trên nhu cầu của người dân, phù hợp với yêu cầu của dự án và hướng đến mục tiêu phát triển bền vững nguồn tài nguyên nước. Các mô hình được thực hiện như mô hình nuôi cá trong ao, cá lồng,…ở thôn Ea Tung (xã Ea Na, huyện Krong Ana), thôn Na Wer (xã Eawer, huyện Buôn Đôn), thôn Tân Phú (xã EaNoul, huyện Buôn Đôn). Nguồn lãi thu được từ các mô hình sinh kế sẽ hỗ trợ trong việc duy trì hoạt động của nhóm giám sát bảo vệ nguồn nước, thả cá giống nhằm tái tạo, duy trì nguồn lợi thủy sản trên sông,…các hoạt động có thể phối hợp, lồng ghép thực hiện cùng các đơn vị, dự án khác.

IMG_7784
Nhóm cộng đồng thôn Ea Tung chia sẻ về mô hình sinh kế nuôi cá trong ao của nhóm.
IMG_7873
Nhóm bảo vệ nguồn lợi thủy sản Ea Tung được thành lập với sự hỗ trợ đến từ chính quyền địa phương.

Thôn Ea Tung là một trong 3 thôn được hỗ trợ xây dựng mô hình nuôi cá trong ao với 12 thành viên tham gia. Bên cạnh việc phát triển mô hình sinh kế nuôi cá trong ao mang lại lợi nhuận, nhóm các thành viên này đã tham gia vào nhóm bảo vệ và quản lý tài nguyên nước. Thường xuyên tiến hành tuần tra và giám sát các hoạt động gây ảnh hưởng đến nguồn nước cũng như nguồn lợi thủy sản trên sông Sre Pok. Trong suốt năm qua, nhiều hoạt động khai thác hủy diệt, hoạt động gây ô nhiễm nguồn nước đã được nhóm tuần tra ngăn chặn, tuyên truyền nâng cao nhận thức. Mô hình nuôi cá trong của người dân sẽ tiến hành thu hoạch đợt đầu tiên vào tháng 2/2018 với cam kết 5% lợi nhuận sẽ được đóng góp và duy trì hoạt động của nhóm.

Tin tức liên quan