[HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ NGƯỜI THU GOM VE CHAI, PHẾ LIỆU 2021]

Vào ngày 20 và 21 tháng 10 năm 2021, Trung tâm Nghiên cứu Phát Triển xã hội với sự đóng góp, chung tay của Liên minh toàn cầu về các biện pháp thay thế đốt rác (GAIA) đã trao 200 suất quà cho người lao động làm nghề thu gom phế liệu sinh sống trên địa bàn thành phố Huế.
Hoạt động được thực hiện ở 8 phường – nơi có nhiều người có thu nhập chính từ nghề thu gom ve chai, phế liệu.
Với phương châm “Không ai bị bỏ lại phía sau”, mục tiêu của hoạt động là hỗ trợ người có thu nhập thấp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, đặc biệt là phụ nữ với những khó khăn mà họ gặp phải khi làm nghề thu gom ve chai.
Với sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương, chúng tôi đã trao tận tay 200 suất quà gồm gạo và tiền mặt đến với những người khó khăn.

Tin tức liên quan