Họp khởi động dự án thuốc Bảo vệ thực vật tại Quảng Trị

Họp khởi động dự án thuốc Bảo vệ thực vật tại Quảng Trị

Sáng ngày 9/7/2017 Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Xã hội (CSRD) – Huế và Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật (TT&BVTV) tỉnh Quảng Trị họp triển khai dự án “Truyền thông nâng cao nhận thức về sử dụng thuốc Bảo vệ thực vật (BVTV) và bảo vệ tài nguyên nước cho nông dân tỉnh Quảng Trị, Việt Nam” dự án do tổ chức RLS SEA tài trợ.

Tran Thi Thanh Tam_1173
Toàn cảnh cuộc họp khởi động dự án.

Trong tháng 6-7/2017 dự án sẽ thực hiện 01 phóng sự truyền hình và tổ chức 08 lớp tập huấn nâng cao nhận thức của người dân liên quan đến thuốc BVTV tại địa bàn chính là huyện Hướng Hóa, Quảng Trị. Huyện Hướng Hóa tuy không phải là địa bàn canh tác nông nghiệp chính nhưng lại là điểm nóng trong việc sử dụng thuốc BVTV. Đây là khu vực đầu nguồn, trình độ dân trí hạn chế, việc người dân sử dụng và xử lý không an toàn các hóa chất BVTV sẽ phần nào ảnh hưởng đến môi trường nước, tác động đến sức khỏe đối với các cộng đồng khu vực hạ lưu, đặc biệt là trong bối cảnh Biến đổi khí hậu (BĐKH).

Tại cuộc họp bà Phạm Thị Diệu My – Giám đốc CSRD và bà Nguyễn Thị Hồng Phương – Chi cục trưởng Chi cục TT & BVTV đã thống nhất quan điểm thực hiện và cam kết nỗ lực hết sức trong việc triển khai dự án. Bà My chia sẻ: “CSRD mong muốn được làm việc và hỗ trợ các cộng đồng dân tộc thiểu số. Dự án lần này sẽ tập trung nâng cao nhận thức của người dân, thay đổi hành động trong việc sử dụng thuốc BVTV thêm vào đó yếu tố BĐKH sẽ được lồng ghép vào tất cả các hoạt động của dự án”.

Tran Thi Thanh Tam_1196
Bà Nguyễn Thị Hồng Phương – Chi cục trưởng Chi cục TT&BVTV tại cuộc họp.

Các hoạt động dự án sẽ thường xuyên được cập nhật trên website của CSRD.

CSRD

Tin tức liên quan