Họp tham vấn cộng đồng về kế hoạch và địa điểm trồng rừng ngập mặn

Họp tham vấn cộng đồng về kế hoạch và địa điểm trồng rừng ngập mặn

Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Xã hội (CSRD) đã tổ chức cuộc họp tham vấn cộng đồng nhằm mục tiêu giới thiệu phương án và kế hoạch triển khai hoạt động trồng rừng ngập mặn tại thôn Vĩnh Trị, xã Hải Dương, thị xã Hương Trà và xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc – tỉnh Thừa Thiên Huế.

5
Cuộc họp tham vấn cùng chính quyền và người dân địa phương xã Lộc Vĩnh (Phú Lộc).
2
Ông Lê Quang Tiến – Cán bộ dự án CSRD trình bày phương án và kế hoạch trồng rừng ngập mặn.

Cuộc họp đồng thời tổ chức lấy ý kiến đóng góp của chính quyền và người dân địa phương để xây dựng Quy chế bảo vệ và Phát triển rừng ngập mặn dựa vào cộng đồng.

7
Thành viên Hội phụ nữ cấp xã và cấp thôn tại buổi họp tham vấn.
4
Bà Lê Thị Xuân Lan – Chi hội trưởng Hội Phụ nữ thôn Vĩnh Trị chia sẻ tại buổi tham vấn.

Theo đó chính quyền địa phương và người dân tại 2 địa phương là xã Hải Dương đã thống nhất phương án trồng mới 3,25ha cây Bần chua tại vị trí thôn Vĩnh Trị và xã Lộc Vĩnh trồng mới 1,5ha ở thôn Cảnh Dương. Tại cuộc họp tham vấn Hội Phụ nữ, Chi hội Nghề cá địa phương, Hội Nông dân và các ban ngành khác cũng đã đóng góp rất nhiều ý kiến quan trọng cho dự án trong quá trình triển khai trồng rừng.

6
Ông Lê Công Minh – Chủ tịch UBND xã Lộc Vĩnh bày tỏ quan điểm đồng tình và thống nhất ý kiến thực hiện đến từ phía dự án.
3
Ông Nguyễn Văn Thọ – Hội Nghề cá xã Hải Dương chia sẻ về những lợi ích đối với việc phát triển các loài thủy sản khi rừng ngập mặn được trồng mới. Qua đó, ông cũng mong muốn người dân thôn Vĩnh Trị nói riêng và xã Hải Dương nói chung sẽ cùng nhau trồng, bảo vệ và chăm sóc tốt 3,25ha bần chua sẽ được trồng trong thời gian tới.

Kết quả nghiên cứu kết luận địa điểm trồng mới phù hợp cho việc trồng rừng ngập mặn do có các điểm thuận lợi về mặt điều kiện tự nhiên, quan điểm và chủ trương quy hoạch phát triển rừng phòng hộ của chính quyền và người dân địa phương. Việc triển khai tập huấn kỹ thuật trồng và thực hiện trồng mới sẽ được CSRD và địa phương tiến hành ngay trong tháng 4/2018.

Tin tức liên quan