Hướng dẫn đánh giá và lập kế hoạch phòng chống thiên tai

Hướng dẫn đánh giá và lập kế hoạch phòng chống thiên tai

Trong khuôn khổ dự án “Tăng cường khả năng chống chịu với lũ lụt vùng đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế”, ngày 30/1/2018 Trung Tâm Nghiên Cứu và Phát Triển Xã Hội (CSRD) phối hợp với Văn phòng Ban Chỉ Huy Phòng Chống Thiên Tai (PCTT) và Tìm Kiếm Cứu Nạn (TKCN) tỉnh tổ chức lớp tập huấn “Hướng dẫn đánh giá và lập kế hoạch Phòng chống thiên tai (PCTT)” cho 4 phường ở khu vực nội thành Huế

là phường Thuận Thành, phường Thuận Lộc, phường Tây Lộc và phường Thuận Hòa, nhằm mục tiêu hoàn thiện và đồng bộ hóa kế hoạch PCTT hàng năm của mỗi địa phương theo Công văn số 5080/BNN-TCTL ngày 20/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công văn số 3786/UBND-NN ngày 01/7/2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc xây dựng kế hoạch PCTT các cấp ở địa phương và Công văn số 91/PCTT của Văn phòng Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch PCTT.

IMG_8119
Các học viên tham gia là các cán bộ chuyên môn, chủ chốt trong công tác PCTT ở các phường.
IMG_8194
Ông Nguyễn Lương Minh tại buổi tập huấn.

Học viên của lớp tập huấn là các nhóm cán bộ chủ chốt được phân công theo Quyết định thành lập Nhóm hỗ trợ kỹ thuật của Chủ tịch UBND – Trưởng ban chỉ huy PCTT của các phường. Các cán bộ này có nhiệm vụ tham gia tập huấn để nắm rõ các bước thực hiện Đánh giá Rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, tổ chức đánh giá thu thập thông tin tại địa phương và chắp bút cho kế hoạch PCTT năm 2018 của phường dưới sự hỗ trợ của Văn phòng Ban chỉ huy PCTT tỉnh và Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Xã hội. Ông Nguyễn Lương Minh, Trưởng phòng Thanh tra – Pháp chế thuộc Văn phòng Ban chỉ huy PCTT tỉnh phụ trách lớp tập huấn đã trình bày và giới thiệu các khái niệm liên quan đến Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng (DRM), đặc biệt nhấn mạnh vấn đề lồng ghép Giới trong quản lý rủi ro thiên tai ở địa phương và phương pháp tiếp cận “Thích ứng dựa trên hệ sinh thái – EbA”, góp phần vào việc thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” theo Quyết định số 1002/QĐ-Ttg ngày 13/7/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

IMG_8159
Các học viên tham gia thảo luận, chia sẻ và đóng góp thông tin.
IMG_8208
Hoạt động dự án chú trọng và tập trung hướng đến sự tham gia của nữ giới.

Bên cạnh đó, công tác lập kế hoạch PCTT của các địa phương cũng được rà soát lại và đánh giá các ưu điểm và khuyết điểm của các bản kế hoạch hiện có nhằm mục tiêu đồng bộ hóa kế hoạch PCTT của các ban ngành, đoàn thể trên địa bàn phường để thống nhất vào một bản kế hoạch chung chi tiết, thể hiện đầy đủ các điểm mạnh, điểm yếu của địa phương, tình hình diễn biến thiên tai, các khu vực xung yếu… để đưa ra các phương án ứng phó và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành phần của địa phương.
Hoạt động này không những giúp cho các cán bộ của các phường trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản về quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng và đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng (RRTT-DVCĐ) mà còn có thể xây dựng được báo cáo đánh giá và sử dụng kế hoạch được kết quả đánh giá RRTT-DVCĐ để soạn thảo kế hoạch phòng chống thiên tai cho các phường.
Kết thúc buổi tập huấn là những nhiệm vụ được giao cho các phường thực hiện nhằm kêu gọi, vận động người dân tham gia vào kế hoạch thích ứng với biến đổi hệ sinh thái (EbA) và kế hoạch PCTT theo như Đề án 1001 “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” – Căn cứ vào Quyết định số 172/2007/QĐ-TTg ngày 16/11/2017 của Thủ Tướng Chính Phủ phê duyệt Ban hành Chiến Lược Quốc gia, phòng chống giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020.
Trong những năm vừa qua, tình hình thiên tai và bão, lũ có nhiều diễn biến phức tạp hơn trên khắp các vùng miền cả nước, gây ra nhiều thiệt hại lớn về người và tài sản.Thừa Thiên Huế là một trong những tỉnh thành đi đầu trong việc xây dựng kế hoạch PCTT các cấp và đã nhận được nhiều sự hỗ trợ từ Chính phủ Việt Nam cũng như Chính phủ các nước Hàn Quốc, Nhật Bản và các tổ chức quốc tế khác. Việc thực hiện Đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng và lập kế hoạch PCTT ở các phường trong khu vực nội thành Huế là một bước đi khởi đầu nhằm nâng cao nhận thức trong việc ứng phó thiên tai cho người dân ở khu vực đô thị thành phố Huế, trong bối cảnh đô thị hóa nhanh chóng và biến đổi khí hậu làm gia tăng sự tác động của các hiện tượng thiên tai, thời tiết cực đoan ở khu vực thành thị.

Tin tức liên quan