Hướng dẫn phân loại rác thải cho các bạn học sinh ở trường Trung học Phổ thông Quốc Học – Huế.

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Xã hội – CSRD đã tiến hành các hoạt động trong chuỗi các hoạt động của Dự án “Chương trình tái chế rác thải đô thị nhằm giảm thiểu sự ô nhiễm chất thải nhựa trong thành phố, trên sông và ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế”.

Quốc học 1
Các bạn học sinh Quốc Học tìm hiểu thông tin về Trung tâm Nghiên Cứu và Phát triển Xã hội – CSRD.
Quốc học 7
Cô Hoàng Nữ Hảo Tâm – Phó Hiệu trưởng trường Quốc Học Huế.
Quốc học 2
Bà Phạm Thị Diệu My – Giám đốc CSRD giới thiệu về CSRD và bối cảnh hình thành dự án.
Quốc Học 3
Cô Trần Mai Hương – Điều phối dự án chia sẻ các thông tin, các hoạt động sẽ thực hiện tại trường trong thời gian tới.

Hoạt động đầu tiên của dự án, CSRD đã tiến hành các buổi hướng dẫn phân loại rác thải cho gần 1.200 các em học sinh đến từ 3 khối của trường Quốc Học Huế. Tiếp sau các hoạt động hướng dẫn phân loại rác thải, dự án sẽ tiến hành lắp đặt hơn 20 hệ thống phân loại rác thải tại khu vực sân trường, hệ thống phân loại ở 42 lớp học và hơn 10 phòng chức năng khác của trường Quốc Học Huế. Hệ thống phân loại rác thải này bao gồm: thùng thu gom rác thải GIẤY, thùng thu gom rác thải là NHỰA và KIM LOẠI, thùng thu gom rác thải HỖN HỢP. Bên cạnh hoạt động phân loại rác tại trường học, các em học sinh sẽ được tham gia vào rất nhiều các hoạt động ngoại khóa khác nhau như: Thiết kế bảng hướng dẫn phân loại rác thải, viết bài, chụp ảnh, dựng video liên quan đến chủ đề rác thải, rác thải nhựa, Rung chuông vàng, Đố vui để học,…

Quốc học 4
Cô Võ Thị Tố Như – Cán bộ dự án trực tiếp hướng dẫn các bạn học sinh phân loại rác thải.
Quốc học 5
Đây là một chương trình dự án tập trung vào các bạn học sinh ở bậc Trung học cơ sở và Trung học Phổ thông. Mục tiêu lớn nhất của dự án là thay đổi hành vi, nâng cao nhận thức về tình trạng ô nhiễm rác thải, rác thải nhựa, giảm 5% lượng rác thải NHỰA.
Quốc học 6
Ngoài các hoạt động phân loại rác tại trường, các bạn học sinh còn tham gia rất nhiều các hoạt động ngoại khóa, tập trung chính vào chủ đề GIẢM THIỂU – PHÂN LOẠI – TÁI CHẾ RÁC THẢI NHỰA.

Mục tiêu chính của dự án là thúc đẩy mô hình 4Rs (Reduce, Reuse, Recycle and Refuse), phân loại rác tại các trường học, nâng cao nhận thức => hướng tới giảm 5% rác thải NHỰA.

Tin tức liên quan