Khảo sát phân loại rác thải tại nguồn ở Huế

CSRD đã thực hiện hoạt động khảo sát liên quan đến việc tìm hiểu các chính sách và thực hiện phân loại rác thải trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nhìn chung thông qua khảo sát đã thu được các thông tin hữu ích về hoạt động phân loại và thu gom rác trên địa bàn thành phố Huế, cũng như vai trò của phụ nữ trong hoạt động này. Đối với vấn đề cần phải phân loại rác thì đa phần người được khảo sát đều cho rằng cần phải phân loại rác ngay tại gia đình của người dân và do từng hộ gia đình chủ động thực hiện. Hoạt động phân loại hiện tại chỉ dừng lại ở việc phân loại rác thải tái chế và không tái chế, chưa thực sự chú trọng đến việc phân loại các loại rác thải như: rác hữu cơ, rác độc hại, rác không tiêu hủy được,… Các cô thu gom/ thu mua ve chai giữ một vai trò quan trọng trong việc phân loại rác tại nguồn, tuy nhiên hoạt động của họ vẫn còn nhiều hạn chế và khó khăn nhất định.

Phỏng vấn nhân viên thu gom rác thải (nhân viên của HEPCO) trong quá trình làm việc.

Do người dân chưa có thói quen phân loại rác tại nhà nên việc vừa phải thu gom vừa phải phân loại rác của các nhân viên HEPCO còn nhiều vất vả và chưa đạt hiệu quả. Việc phải vừa thu gom vừa phân loại rác như vậy tốn rất nhiều thời gian vì khối lượng rác phải thu gom hàng ngày rất lớn, họ không thể mở từng bao rác ra để phân loại rồi mới tiến hành thu gom chúng. Theo đánh giá của các nhân viên Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế – HEPCO được khảo sát thì hiện tại đã có các thùng phân loại rác nhưng người dân vẫn chưa phân loại đúng theo từng thùng nên việc triển khai công tác phân loại sẽ cần nhiều thời gian hơn để người dân có thể quen với việc phân loại.

Việc phân loại rác thải nên thực hiện ngay tại các hộ gia đình – tại nguồn để đạt hiệu quả cao nhất.

Việc phân loại rác tại nguồn nên là trách nhiệm của mỗi cá nhân tại từng gia đình, còn nhân viên thu gom của HEPCO sẽ có vai trò hướng dẫn, nhắc nhở người dân về việc phân loại rác như vậy sẽ tiết kiệm thời gian, công sức và đạt hiệu quả hơn.

Tin tức liên quan