Khóa tập huấn và tham quan học tập dành cho thành viên hội Phụ nữ

Khóa tập huấn và tham quan học tập dành cho thành viên hội Phụ nữ

Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Xã hội (CSRD) tổ chức 02 khóa tập huấn về Vai trò Giới trong các hoạt động Quản lý rủi ro thiên tai (DRM) và Thích ứng dựa trên Hệ sinh thái (EbA).
Các học viên khóa 1 là thành viên Hội Phụ nữ của 04 phường trên địa bàn thành phố Huế và khóa 2 là 03 xã là xã Quảng Lợi, xã Hải Dương và xã Lộc Vĩnh – tỉnh Thừa Thiên Huế.

8
Các thành viên hội Phụ nữ của 04 phường là Thuận Lộc, Thuận Hòa, Thuận Thành và Tây Lộc tại buổi tham quan, học tập.
3
Ông Nguyễn Lương Minh – Chi cục Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế chia sẻ các thông tin về các kênh thoát lũ lụt ở khu vực nội thành Huế.
4
Bà Trần Thị Tâm – Hội Phụ nữ xã Hải Dương chia sẻ về đặc điểm hệ sinh thái và hoạt động thích ứng dựa vào hệ sinh thái của địa phương xã Hải Dương.

Ngoài việc nâng cao nhận thức đến EbA, các học viên ở thành phố Huế được tham quan tại Hồ Mưng (phường Thuận Lộc, thành phố Huế), nghe thuyết trình và tìm hiểu về hệ thống thoát nước tại khu vực liên hồ nội thành phố Huế. Tiếp đó, các học viên được tham quan, tìm hiểu và nghe giới thiệu hệ sinh thái của xã Hải Dương. Các học viên đến từ 03 xã tiến hành tham quan và tìm hiểu về các hệ sinh thái của xã Lộc Vĩnh như: đầm phá, hệ thống sông Bù Lu và sông Lạch Giang, rừng dẻ đặc trưng, cồn cát, rừng phòng hộ ven biển,…Rất nhiều kiến thức được chia sẻ kết hợp tham quan, học tập từ thực tế đã mang lại cho các học viên những bài học thiết thực về giá trị của hệ sinh thái, vai trò quan trọng và sự đóng góp, tham gia bảo vệ của phụ nữ.

5
Ghi chép của các học viên.
6
Tham gia thảo luận tại buổi tập huấn về Vai trò của phụ nữ trong các hoạt động DRM, EbA và các rào cản cũng như cầu nối đối với việc ra quyết định các chính sách về DRM.
2
Các học viên được trang bị rất nhiều kiến thức về hệ sinh thái.

Lớp tập huấn và tham quan nhằm giúp các học viên tìm hiểu một cách trực quan và tường tận vai trò, chức năng của các hệ sinh thái sông hồ, đầm phá trên địa bàn tỉnh TT Huế trong việc điều tiết lũ lụt, tìm hiểu về các chính sách của Nhà nước và địa phương liên quan đến lĩnh vực quản lý rủi ro thiên tai và bảo tồn hệ sinh thái, phát huy vai trò của phụ nữ trong lĩnh vực quản lý rủi ro thiên tai.
Bên cạnh đó, dự án cũng đang hướng đến việc xây dựng mô hình du lịch dựa vào cộng đồng, du lịch bảo vệ hệ sinh thái, gắn lợi ích sinh kế của người dân địa phương với sự phát triển bền vững tại các xã.

Tin tức liên quan