Khởi động dự án tăng cường khả năng chống chịu với lũ lụt ở tỉnh Thừa Thiên Huế.

Khởi động dự án tăng cường khả năng chống chịu với lũ lụt ở tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ngày 27/7/2017 Trung tâm Nghiên cứu và Xã hội (CSRD) phối hợp cùng Viện Khoa học Môi trường và Trái đất của trường Đại học Postdam – Đức tổ chức hội thảo khởi động dự án: “Tăng cường khả năng chống chịu lũ lụt ở vùng đô thị và vùng ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế” tại khách sạn Century, thành phố Huế.

3
Bà Phạm Thị Diệu My chia sẻ các thông tin của dự án tại hội thảo.

Dự án với vốn đầu tư gần 4,5 tỷ đồng, thực hiện chủ yếu dựa trên Phương pháp tăng cường khả năng chống chịu, tích hợp sáng kiến thích ứng dựa vào hệ sinh thái (EbA), đây là phương pháp tiếp cận từ dưới lên, toàn diện và cung cấp phương tiện tiềm năng, chú trọng tăng cường vai trò của phụ nữ trong quản lý rủi ro thiên tai (DRM) và thích ứng Biến đổi khí hậu (CCA).

7
Ông Philip Bubeck – trường Đại học Postdam – Đức.

Mục tiêu của hội thảo lần này nhằm giới thiệu các hoạt động trong khuôn khổ dự án đồng thời lấy thêm ý kiến của các bên liên quan trong quá triển triển khai thực hiện. Chúng tôi mong muốn được lắng nghe những chia sẻ, góp ý, trao đổi và học hỏi các kinh nghiệm nghiên cứu, thực hiện dự án liên quan. Hội thảo với sự tham gia của gần 60 đại biểu đến từ tỉnh Thừa Thiên Huế và Hà Nội.

Bà Phạm Thị Diệu My (Giám đốc của CSRD) chia sẻ: “Thừa Thiên Huế là địa phương thường chịu những tổn thương cao do các hiện tượng thiên tai và thời tiết cực đoan, phương pháp EbA là sự lựa chọn phù hợp nhất trong bối cảnh Biến đổi khí hậu như hiện nay bởi tính lâu dài, bền vững và khả năng nhân rộng”.

CSRD

Tin tức liên quan