Mô hình nuôi cá lồng ở lòng hồ thủy điện của thôn Tân Phú

Mô hình nuôi cá ở thôn Tân Phú, xã Ea Noul, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đak Lak do CSRD hỗ trợ xây dựng và thành lập nhóm từ năm 2017, nhóm hoạt động với 15 thành viên đến từ các hộ gia đình khác nhau trong thôn. Bước đầu mô hình nuôi cá của thôn đã mang lại hiệu quả nhất định về mặt kinh tế cho các hộ nuôi tham gia.
CHI PHÍ CỦA MÔ HÌNH NUÔI CÁ LỒNG
Kích thước lồng: 50m2
Cá giống: 2.500x 1.000đ = 2.500.000đ
Vệ sinh lồng: 260.000đ (công quy đổi thành tiền)
Thời gian làm việc: 4.000.000đ (công quy đổi thành tiền)
Tổng cộng: 25.760.000đ
Thu nhập: 40.000.000đ
Lãi thu được: 14.240.000đ

Khu vực lồng nuôi cá thôn Tân Phú trên lòng hồ thủy điện Srepok.
Các thành viên trong nhóm cùng nhau phân công chăm sóc và canh giữ lồng nuôi cá.
Các loại cá được thả nuôi trong lồng là cá lóc, cá rô phi, cá trắm. Đây là các loại cá được thị trường ưa chuộng hiện nay, giá thành và đầu ra đều rất ổn định.

Bên cạnh các giá trị về mặt kinh tế, mục tiêu và lợi ích hoạt động chính của nhóm khi tham gia dự án là đảm bảo phát triển các hoạt động sinh kế, phát triển nguồn lợi thủy sản bền vững, khai thác và quản lý hiệu quả nguồn tài nguyên nước ở khu vực sông Srepok.

Ông Nguyễn Hoàng Quyển – trưởng thôn và là trưởng nhóm của nhóm nuôi cá lồng thôn Tân Phú. — tại Buôn Đôn.
Thành viên tham gia nhóm chia sẻ những hoạt động liên quan đến nuôi cá lồng trong lòng hồ thủy điện.

Trong thời gian tới, nhóm dự định phát triển và mở rộng quy mô của lồng nuôi, thành lập và kết nối các hợp tác xã hoạt động về thủy sản, xây dựng mô hình du lịch tham quan cộng đồng với các điểm nhấn là hồ nuôi cá lồng, vườn tiêu, vườn cam quýt với phương thức canh tác hữu cơ cho nhiều đối tượng khác nhau.

Tin tức liên quan