Những nụ cười và kiến thức mới

CSRD cảm nhận được những niềm vui của mọi người thông qua hoạt động tập huấn về kiến thức liên quan đến giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng với Biến đổi khí hậu mà mọi người được tham gia.

CSRD luôn mong muốn được tổ chức thật nhiều các hoạt động ở cộng đồng, mang đến những kiến thức mới cho cộng đồng, những kỹ năng sinh hoạt, những giờ chơi mà học vui vẻ bên cạnh các hoạt động mưu sinh hằng ngày.

Cộng đồng xã Quảng Lợi tham gia vào hoạt động tập huấn tại địa phương.
Các thành viên tham gia cùng thực hiện các bài thảo luận nhóm liên quan đến xây dựng các tiết mục truyền thông về rủi ro thiên tai và thích ứng Biến đổi khí hậu.

Khóa tập huấn về thiên tai và Biến đổi khí hậu được CSRD phối hợp thực hiện cùng Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thừa Thiên Huế cho 10 nhóm cộng động ở 05 xã là xã Quảng Lợi, Quảng Thái, Hải Dương, Phú Xuân và Phú An. Bên cạnh kiến thức được truyền tải, các nhóm cộng đồng sẽ cùng nhau tham gia hội thi về chủ đề liên quan. Những tiết mục vui nhộn, ý nghĩa và mang tính chất tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng về thiên tai và Biến đổi khí hậu sẽ sớm được hình thành và gửi đến mọi người trong thời gian tới.

Bà Đặng Đỗ Liên Chi – Hội Phụ nữ tỉnh Thừa Thiên Huế là giảng viên chính của các khóa tập huấn tại địa phương.

Hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án “Nâng cao vai trò của phụ nữ trong việc tăng cường khả năng chống chịu của cộng đồng và hệ sinh thái ven biển miền Trung Việt Nam” theo quyết định số 1884/QĐ-UBND ngày 30/07/2021 được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt thực hiện. Một số hợp phần chủ yếu của dự án bao gồm: Xây dựng vườn ươm cây ngập mặn; Triển khai trồng rừng ngập mặn; Nâng cao khả năng chống chịu và thích ứng trước thiên tai cho cộng đồng.

Tin tức liên quan