Nước và hệ sinh thái

Nước và hệ sinh thái

Các hệ sinh thái – như rừng, đất ngập nước và đồng cỏ – là một phần quan trọng của vòng tuần hoàn nước trên toàn cầu. Nguồn nước ngọt phụ thuộc vào sự hoạt động lành mạnh của các hệ sinh thái. Việc nhận thức rõ chu trình nước là một quá trình lý sinh luôn là điều cần thiết để quản lý nước bền vững. 

Thách thức và cơ hội

Hệ sinh thái giảm thiểu tác động của lũ lụt và hạn hán.

“Dịch vụ hệ sinh thái” có thể được sử dụng thay thế hoặc bổ sung cho các hệ thống xử lý nước truyền thống để thúc đẩy quá trình xử lý nước thải. Việc lọc nước được thực hiện bởi các hệ sinh thái dưới nước và trên cạn sẽ cung cấp nguồn nước thích hợp cho nước uống, công nghiệp, giải trí và môi trường sống của động vật hoang dã. 

Ảnh: Kevin Cheng  – UN Water

Ngoài ra, các nguồn tài nguyên có trong nước thải, bao gồm nước, chất dinh dưỡng và carbon hữu cơ có giá trị, có thể được sử dụng để trẻ hóa hệ sinh thái trong những trường hợp thích hợp, tăng cường các dịch vụ hệ sinh thái mang lại lợi ích lớn cho các nền kinh tế và xã hội.

Sự thay đổi mô hình đang được tiến hành và hệ sinh thái được coi là một phần không thể thiếu của giải pháp phát triển. Điều này phản ánh các bước thực hiện để quản lý tài nguyên nước tốt hơn và đạt được sự phát triển bền vững.  

Định nghĩa hệ sinh thái 

Hệ sinh thái là một hệ phức hợp gồm các cộng đồng thực vật, động vật và vi sinh vật cũng như môi trường sống của chúng, tương tác với nhau như một đơn vị chức năng.

Một hệ sinh thái bao gồm tất cả các sinh vật sống (như thực vật, động vật và sinh vật) trong một khu vực nhất định, chúng tương tác với nhau và môi trường vô sinh vật (thời tiết, trái đất, mặt trời, đất, khí hậu, khí quyển). Mỗi sinh vật trong hệ sinh thái đều có vai trò và đóng góp vào việc duy trì sức khỏe và năng suất của hệ sinh thái. 

Nguồn: UN WATER

Đọc thêm tại ĐÂY

Tin tức liên quan