Nước và thiên tai

Nước và thiên tai

Khi thiên tai xảy ra, nó thường biểu hiện qua nước. Lũ lụt, sạt lở, sóng thần, bão, các đợt nóng, đợt rét, hạn hán và dịch bệnh bùng phát qua đường nước đang trở nên thường xuyên hơn và có cường độ lớn hơn. 

Ảnh: Thanh Tùng – Vietnamnet

Các yếu tố như đô thị hóa không có kế hoạch và sự suy thoái của các dịch vụ hệ sinh thái đã làm trầm trọng thêm tác động và chi phí của những thảm họa  này. Giảm thiểu rủi ro và cải thiện khả năng phục hồi của các dịch vụ nước và vệ sinh là rất quan trọng để duy trì khả năng tiếp cận trong tương lai của biến đổi khí hậu.  

Những thách thức 

Các thiên tai liên quan đến nước gây ra cả tác động trực tiếp (thiệt hại cho công trình xây dựng, cây trồng và cơ sở hạ tầng, cũng như tổn hại về người và tài sản) và tác động gián tiếp (thiệt hại về năng suất và sinh kế, tăng rủi ro đầu tư, nợ nần và ảnh hưởng đến sức khỏe con người).

Sự tăng lên của chi phí kinh tế và số lượng thiên tai là động lực quan trọng để chính phủ và các tổ chức nhân đạo các nước tập trung nhiều hơn vào việc chuẩn bị, ngăn ngừa và giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của tình trạng dễ bị tổn thương.

Ảnh: VTV

Cơ hội

Để giải quyết những thách thức đó, đòi hỏi phải có sự đầu tư và thực hiện tốt công tác giảm thiểu rủi ro thiên tai. Mặc dù các nỗ lực phòng chống đã được cải thiện, nhưng việc mở rộng quy mô để đáp ứng các nhu cầu hiện tại và tương lai vẫn là một thách thức.  

Nguồn: UN WATER

Đọc thêm tại ĐÂY

Tin tức liên quan