Phóng sự: Nâng cao nhận thức về thuốc Bảo vệ thuốc trừ sâu

Phóng sự: Nâng cao nhận thức về thuốc Bảo vệ thuốc trừ sâu

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật tỉnh Quảng Trị phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Xã hội (CSRD) – Huế với sự tài trợ của tổ chức Rosa Luxemburg đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực về quản lý và sử dụng an toàn thuốc Bảo vệ thực vật.

Quảng Trị là tỉnh sản xuất nông nghiệp chủ yếu nên để nâng cao giá trị kinh tế trên một đơn vị diện tích các cấp, các ngành đã có nhiều biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ người dân áp dụng các biện pháp thâm canh, tăng năng suất, sản lượng cây trồng trong đó có việc sử dụng các loại thuốc BVTV để phòng trừ dịch bệnh, bảo vệ mùa màng.
Qua khảo sát thực tế cho thấy người dân canh tác nông nghiệp trên địa bàn sử dụng thuốc BVTV vô cơ số lượng và chủng loại rất lớn, với hơn 4.000 loại thuốc khác nhau. Điều đáng nói hơn là đã xảy ra tình trạng lạm dụng thuốc coi đây là một phương thức hữu hiệu nhất khi chất lượng đất canh tác ngày càng thấp. Biến đổi khí hậu khiến nhiều đối tượng sâu bệnh phát sinh một cách đột biến so với trước đây. Bên cạnh đó, nhiều người không ngần ngại sử dụng một số loại thuốc không có trong danh mục cho phép, đây chính là những nguyên nhân làm phát sinh tình trạng ô nhiễm đất đai, nguồn nước, môi trường sồng và tác động xấu đến sức khỏe con người. Tuy nhiên, nhận thức về tác hại, mối đe dọa của các loại thuốc BVTV của người dân vẫn còn hạn chế.

Tin tức liên quan