Phụ nữ, EbA và Chống chịu với lũ lụt ở Miền Trung, Việt Nam

Phụ nữ, EbA và Chống chịu với lũ lụt ở Miền Trung, Việt Nam

Trong những năm qua, lũ lụt đã ảnh hưởng đến hàng nghìn người dân của tỉnh Thừa Thiên Huế, miền Trung Việt Nam.
Đặc biệt là khu vực ven biển thấp trũng và khu vực đô thị thành phố Huế liên tục chịu ảnh hưởng của lũ lụt ven biển, sông và lượng mưa lớn. Cùng với tác động của Biến đổi khí hậu, quá trình gia tăng dân số và đô thị hóa khiến cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi tác động của lũ lụt. Đối tượng đặc biệt dễ bị tổn do tác động của lũ lụt là phụ nữ. Mặc dù phụ nữ là những người đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý các nguồn tài nguyên tự nhiên và môi trường, họ có kinh nghiệm và kiến thức để tăng sức chống chịu cho cộng đồng, tuy nhiên họ chỉ đóng một vai trò nhỏ ở cấp độ xây dựng chính sách. Thông qua kết hợp sử dụng phương pháp Thích ứng dựa vào hệ sinh thái (EbA) và Tăng cường vai trò của phụ nữ trong quản lý rủi ro thiên tai (DRM) và Thích ứng Biến đổi khí hậu (CCA), dự án ResilNam muốn góp phần tăng cường khả năng chống chịu lũ lụt ở tỉnh Thừa Thiên Huế.

Bộ phim tài liệu dự án này muốn hỗ trợ một các tiếp cận sáng tạo bằng cách cung cấp thông tin chi tiết về cuộc sống hằng ngày của những người phụ nữ tham gia vào dự án ResilNam, dễ hiểu và dễ tiếp cận với công chúng.

Tin tức liên quan