Phụ nữ với giải pháp tăng khả năng phòng chống giảm nhẹ thiên tai

Phụ nữ với giải pháp tăng khả năng phòng chống giảm nhẹ thiên tai

Tỉnh Thừa Thiên Huế là địa phương nằm trong vùng thường bị ảnh hưởng bão lụt, những năm qua với sự chỉ đạo của Trung ương, địa phương, sự vào cuộc của các ban ngành, sự hỗ trợ của các dự án quốc tế; nhiều giải pháp phòng chống giảm nhẹ thiên tai, thích ứng chống chịu với biến đổi khí hậu được triển khai.

Cùng với các cấp, ngành của tỉnh, Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động phòng chống giảm nhẹ thiên tai phù hợp với tình hình thực tế tại mỗi địa phương, trong đó phụ nữ là lực lượng quan trọng được đặc biệt quan tâm.

Nguồn: trt.vn/TintứcSựkiện/Phóngsựngắn

Tin tức liên quan