Dự án này nhằm hướng đến việc tiết kiệm nguồn tài nguyên và giới thiệu các sáng kiến mới trong bảo vệ môi trường cho các cộng đồng tại huyện Nam Đông và Phong Điền. Dự án bao gồm ba hoạt động chính: Lắp đặt hệ thống khí Biogas để đun nấu, ủ phân vi sinh và thay đổi nhận thức về Biến đổi khí hậu.

Khí sinh học Biogas
Từ bao đời nay, các cộng đồng nông thôn thường sử dụng gỗ để đun nấu và sưởi ấm. Những diện tích rừng của Việt Nam thường là các khu vực cần được bảo vệ nhằm chống xói mòn và mất đất. Một vấn đề khác là người dân thường sử dụng chất thải của gia súc và bón trực tiếp cho cây trồng (chất thải đôi khi nằm ngay trong nhà) như một loại phân bón bình thường gây nên các mùi hôi và làm gia tăng các loại dịch bệnh.
CSRD đã hỗ trợ 13 hộ gia đình xây dựng hệ thống hầm khí biogas như một loại nhiên liệu dùng để đun nấu và sản phẩm sau quá trình phân hủy yếm khí sẽ được dùng làm phân bón an toàn cho cây trồng.
Ban đầu, CSRD đã gặp gỡ và trao đổi với chính quyền địa phương về những tiềm năng cần khai thác của khí sinh học. Những kết quả tích cực đã được ghi nhận và theo đó các hộ gia đình đủ điều kiện đã được mời để tham gia dự án. Điều kiện để hỗ trợ lắp đặt là mỗi hộ gia đình phải nuôi ít nhất 6 con lợn và đóng góp thêm 30% chi phí lắp đặt. Các chuyên gia về khí sinh học, cố vấn dự án từ Đại học Huế, Sở Khuyến nông cùng với cán bộ của CSRD đã tổ chức các khóa tập huấn về cách thức sử dụng và bảo trì đối với hệ thống khí sinh học.
Kết quả mang lại là hết sức tích cực khi các hộ gia đình được lắp đặt hệ thống hầm khí biogas đã có thể sử dụng khí để đun nấu trong gia đình.
Ủ phân sinh học
Tại xã Phong Hiền, 30 hộ gia đình tham gia vào các chương trình để tìm hiểu về kỹ thuật ủ phân. Họ đã sử dụng các chất thải trong nông nghiệp để làm phân bón và cải thiện năng suất cây trồng trong canh tác.
Thay đổi nhận thức về Biến đổi khí hậu
Chương trình giáo dục đã được tổ chức cho 05 trường học là Bắc Hiền, Đông Hiền, Tây Hiền, Phong Hiền (Phong Điền) và Nam Phú (Nam Đông) về những hành động nhằm thích ứng và giảm thiểu Biến đổi khí hậu mà bản thân các em có thể thực hiện được. Hoạt động trồng cây xanh quanh trường học đã được tổ chức cho các bạn Tiểu học. Bên cạnh đó là cuộc thi vẽ tranh về chủ đề Biến đổi khí hậu, các bức tranh đã nói lên sự hiểu biết của chính các em. Các bạn học sinh Trung học đã có cuộc thi Đố vui để học, đây là sân chơi lý thú nhằm giúp các em tìm hiểu rõ hơn về Biến đổi khí hậu.