Mục tiêu tổng thể của dự án là:

Trao quyền cho phụ nữ trong quản lý rủi ro thiên tai.

Tăng cường khả năng chống chịu của cộng đồng và hệ sinh thái ven biển tại địa bàn nguy cơ ngập lụt cao Thừa Thiên Huế, miền Trung Việt Nam

Góp phần giảm thiểu BĐKH thông qua cách tiếp cận “Giảm thiểu rủi ro thiên tai dựa vào hệ sinh thái” dựa vào các bên liên quan.
Các hoạt động chính được đề xuất bao gồm:

Thành lập vườn ươm trong khu vực cây ngập mặn sẵn có do cộng đồng quản lý tại Hải Dương nhằm phục hồi số lượng cây bị hư hại do thiên tai.

Một loạt các buổi trình truyền thông về Giảm thiểu rủi ro thiên tai dựa vào hệ sinh thái của các thành viên của Hội Phụ nữ

Đánh giá kết quả dự án, cũng như ghi nhận các hoạt động tuyên truyền.
Dự án được nhận Giải thưởng RISK 2021 sẽ tập trung vào tỉnh Thừa Thiên Huế ở miền trung Việt Nam (xem Hình), đây là một tỉnh ven biển thường xuyên chịu tác động nặng nề do lũ lụt từ các con sông, lượng mưa lớn và từ biển.

 Thông tin về giải thưởng dự án, vui lòng xem tại ĐÂY