Nhiều đập thủy điện được xây dựng ở tỉnh Quảng Nam, hợp phần đầu tiên của dự án này tập trung vào những cộng đồng tái định cư ở các vùng khác nhau do xây dựng đập cũng như những người sống ở vùng hạ lưu. Hợp phần 2 của dự án hướng đến làm việc với các cộng đồng ở Quảng Bình, nơi chưa xây dựng đập thủy điện nhưng một số các dự án xây dựng đang nằm trong quy hoạch.

Dự án cũng tập trung vào những cộng đồng có nguy cơ chịu tác động tiêu cực từ việc xây đập.

Ban đầu, CSRD gặp gỡ những nhóm người dân bị ảnh hưởng và nâng cao nhận thức của họ về giá trị của dòng sông đối với cuộc sống, những thay đổi nếu dòng sông bị ảnh hưởng do xây dựng đập. Họ cũng được nâng cao về quyền và tham gia quá trình tham vấn khi xây dựng đập. Người dân đã được tập huấn về phương pháp và kỹ năng tự nghiên cứu những ảnh hưởng của đập thủy điện. CSRD tổ chức các cuộc đối thoại giữa các nhà đầu tư/nhà xây dựng đập, chính quyền tỉnh, huyện và các cộng đồng.

Tiếp theo hoạt động đó, vào tháng 7/ 2014, triển lãm ảnh của hơn 138 bức ảnh được chính các thành viên cộng đồng ghi lại. Những bức ảnh kể về câu chuyện của cộng đồng, về cuộc sống của họ bị ảnh hưởng bởi các đập. Triển lãm được tổ chức tại công viên Tứ Tượng, thành phố Huế. Sự kiện thu hút rộng rãi nhiều cơ quan báo chí, truyền thông tham gia với nhiều thông điệp quan trọng. Cho đến nay dự án đã phát triển một mạng lưới các cộng đồng ở khu vực miền Trung – Việt Nam.

CSRD đã hỗ trợ máy ảnh cho các thành viên cộng đồng để tự mình để ghi lại cuộc sống, kinh nghiệm và thay đổi quan trọng trong cuộc sống trước và sau khi có thủy điện. Trong thời gian tới sẽ tập trung vào việc nâng cao nhận thức và kết nối mạng lưới đến tỉnh Tây Nguyên như Đak Lak, Đak Nông.