Tên dự án: Nâng cao năng lực của phụ nữ trong xây dựng mô hình sinh kế bền vững dựa vào quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên nước ở thượng nguồn sông A Sáp thuộc huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Thời gian dự kiến thực hiện dự án: từ ngày 01.06.2022 đến ngày 31.05.2024 (Theo thỏa thuận tài trợ)
Địa điểm thực hiện dự án: Lưu vực sông A Sáp thuộc huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam.
Mục tiêu và kết quả chủ yếu của dự án:
a) Mục tiêu:
– Thúc đẩy vai trò của phụ nữ trong quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên nước nhằm đảm bảo sinh kế hộ gia đình trong lĩnh vực thuỷ sản
– Tăng cường sự tham gia của cộng đồng ven sông vào quá trình quản trị tài nguyên nước bền vững
Tăng cường sự hợp tác của tất cả các bên liên quan (cả khối công và tư) trong phát triển mô hình sinh kế bền vững dựa vào tự nhiên
b) Kết quả:
Kết quả 1. Năng lực của cộng đồng trong quản trị nước và thủy sản (đặc biệt là phụ nữ) được nâng cao, thông qua: nghiên cứu, các chuỗi tập huấn, các chuyến tham quan học tập, các buổi chia sẻ kinh nghiệm…
Kết quả 2. Mô hình đồng quản lý thuỷ sản bền vững với sự tham gia của phụ nữ đi vào vận hành trên thực tế, thông qua Hợp phần 2 về Phát triển sinh kế địa phương với sự tham gia của phụ nữ.
Kết quả 3. Hợp tác giữa các bên trong hỗ trợ sinh kế bền vững được hình thành, duy trì và phát triển, thông qua các buổi tham vấn với các bên liên quan, các chương trình với sự tham gia của nhiều bên – đặc biệt Hội phụ nữ các cấp và Uỷ ban Nhân dân huyện – như Chương trình Tiếng nói của Phụ nữ và Cuộc thi Sáng kiến Sinh kế dựa vào Quản trị nước bền vững.
A Lưới là một huyện miền núi nằm ở phía Tây Nam của tỉnh Thừa Thiên – Huế, cách thành phố Huế hơn 70 km, với diện tích hơn 122 nghìn ha – lớn nhất tỉnh. Đây là thượng nguồn của nhiều con sông lớn ở Huế, trong đó có 2 sông chảy sang Lào là sông A Sáp và sông A Lin. Trong đó, cộng đồng ven sông A Sáp thuộc huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế, đang gặp nhiều khó khăn liên quan đến quản lý và sử dụng tài nguyên nước để đảm bảo đời sống. Lưu vực sông A Sáp là một trong những dòng nhánh có chỉ số đa dạng sinh thái cao với mức độ độc đáo lớn. Lưu vực này có 213 loài cá thuộc 33 họ, trong số đó có 64 loài di cư và 62 loài đặc hữu thuộc hệ thống sông Mekong và 15 loài đặc hữu chỉ có ở hệ thống sông 3S. Nhìn chung, tài nguyên thủy sản ở lưu vực sông A Sáp đa dạng. Việc sử dụng hiệu quả tài nguyên nước ở vùng thượng lưu không chỉ đem lại nguồn dinh dưỡng và thu nhập bền vững cho người dân ở đây mà còn góp phần vào bảo tồn hệ sinh thái và duy trì đa dạng sinh học cho toàn bộ lưu vực.