Bạo lực và xâm hại tình dục có xu hướng gia tăng ở cả nông thôn và thành thị đối với phụ nữ, trẻ em gái và học sinh phổ thông, đặc biệt ở phụ nữ nghèo làm nghề chân tay. Nguyên nhân chủ yếu là do thiếu kiến ​​thức về bình đẳng giới, bạo lực tình dục trên cơ sở giới, nạn nhân mặc cảm, không lên tiếng về những hành vi bạo lực dẫn đến việc gia tăng bạo lực tình dục. Đây là một vấn đề xã hội mang tính cấp bách, cần sự chung tay giải quyết của cả cộng đồng.

Từ tháng 8/2020 – 3/2021, với sự tài trợ của Quỹ Canada cho các sáng kiến địa phương (CFLI) của Đại sứ quán Canada tại Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Xã hội (CSRD) sẽ thực hiện dự án “Ngăn chặn các hình thức bạo lực tình dục đối với phụ nữ, trẻ em trai và trẻ em gái ở tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam”.

Tổng ngân sách dự án là 528,129,000đ  (Năm trăm hai mươi tám triệu một trăm hai mươi chín ngàn đồng) được phân phối thực hiện trong vòng 8 tháng. Đây là dự án đầu tiên do CFLI Việt Nam hỗ trợ cho Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, tập trung vào phòng chống bạo lực tình dục trên cơ sở giới đối với phụ nữ trong cộng đồng và lạm dụng tình dục ở học sinh trung học.

Các hoạt động của dự án sẽ tập trung vào việc cung cấp và củng cố kiến ​​thức, kỹ năng cho phụ nữ, học sinh nữ và cộng đồng để phòng chống bạo lực và xâm hại tình dục, đặc biệt là ở các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Vấn đề được ưu tiên hàng đầu là cung cấp kiến ​​thức, kỹ năng cho phụ nữ và trẻ em gái về bình đẳng giới, chống bạo lực tình dục và các giải pháp để bảo vệ bản thân. Đối tượng chính mà dự án hướng đến sẽ là phụ nữ lao động chân tay ở tỉnh Thừa Thiên Huế, những người có trình độ học vấn thấp và khả năng tiếp cận thông tin về bạo lực tình dục còn hạn chế. Bên cạnh đó các nữ sinh đang học tại các trường THPT trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế cũng sẽ là đối tượng chính quan trọng của dự án. Các hoạt động về tập huấn nâng cao nhận thức, trò chuyện cùng chuyên gia, các cuộc thi về chủ đề liên quan, truyền thông cộng đồng,…sẽ được tổ chức thường xuyên trong suốt dự án.

Dự án huy động sự tham gia của các bên liên quan khác nhau trong cộng đồng, sử dụng nhiều cách thức, phương tiện truyền thông khác nhau để đảm bảo rằng phụ nữ và trẻ em gái của các trường trung học cũng như cộng đồng có thể tiếp cận thông tin. Khoảng 620 người được hưởng lợi trực tiếp từ dự án bao gồm cả phụ nữ, trẻ em trai và trẻ em gái. Ngoài ra, dự kiến ​​số đối tượng hưởng lợi gián tiếp sẽ là cộng đồng tham gia dự án, phụ huynh, học sinh các trường khác trong tỉnh hoặc trên toàn quốc được tiếp cận thông tin dự án và tài liệu truyền thông qua các kênh khác nhau như website, facebook, truyền hình và báo điện tử.

Thông qua việc tham gia dự án, CSRD vẫn sẽ duy trì mối quan hệ với những người tham gia để theo dõi những thay đổi trong nhận thức và hành động của họ. Tiếp tục khuyến khích các trường trung học địa phương và Hội Phụ nữ lồng ghép vấn đề này vào chương trình hoạt động hàng năm của các đơn vị. Mặt khác, CSRD sẽ huy động các cơ quan liên quan của tỉnh tham gia vào các hoạt động của dự án để đảm bảo rằng các đối tượng hưởng lợi của dự án sẽ được kết nối và nhận được hỗ trợ trong tương lai.