Du lịch dựa vào cộng đồng là một hướng phát triển kinh tế bền vững. Nguồn thu từ mô hình hoạt động mới này không những góp phần cải thiện kinh tế hộ gia đình ở các vùng nông thôn, miền biển, miền núi mà còn giúp người dân nhận thức rõ hơn giá trị của tài nguyên thiên nhiên.

Trong năm qua CSRD đã tổ chức 05 chuyến tham quan cộng đồng và mở rộng hơn đến các điểm vùng dự án mà CSRD đã và đang hỗ trợ,

 

nhằm giới thiệu và chia sẻ thông tin liên quan đến những vấn đề khó khăn về phát triển xã hội mà người dân Việt Nam đang phải đối mặt.

Mọi thông tin liên quan đến chương trình tham quan, du lịch đến các vùng dự án, dự án của CSRD xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ email: info@csrd.vn