Dự án tại xã Hương Chữ  thuộc Thị xã Hương Trà đã được thực hiện nhằm hỗ trợ cho nông dân địa phương cải thiện bón phân cho đất và tăng năng suất cây trồng thông qua việc làm phân vi sinh.
65 hộ gia đình tham gia vào dự án.

Đoàn thanh niên địa phương trong khu vực đã giúp đỡ thu gom rác và người dân địa phương đã được hướng dẫn cách làm phân vi sinh như thế nào, đó là cách an toàn có thể sử dụng để bón phân cho đất và tăng năng suất cây trồng.
Trước khi tham gia vào các khóa tập huấn cách làm phân vi sinh, một số người nông dân đã sử dụng phân chưa được xử lý để bón cho cây trồng, theo đó khả năng lây nhiễm các loại bệnh nguy hiểm cho sức khỏe là rất cao.