Thúc đẩy bình đẳng giới ở các đập thủy điện khu vực sông 3S thông qua việc tạo điều kiện phát triển kinh tế cho phụ nữ ở tại 3 huyện của các tỉnh Thừa Thiên Huế, Đak Lak và Đak Nông, thúc đẩy Đánh giá tác động xã hội (SIA), Đánh giá tác động Giới (GIA) nhằm mục tiêu toàn diện và có trách nhiệm hơn trong ĐTM, các quy định trong chính sách liên quan đến phát triển thủy điện ở Việt Nam.

Các mục tiêu cụ thể của dự án:

– Tăng cường môi trường kinh doanh thuận lợi cho các hoạt động kinh tế của phụ nữ bị ảnh hưởng do các đập thủy điện A Lưới và Srepok 3.

– Ủng hộ cho việc tiến hành SIA và GIA trong quá trình ĐTM của các đập thủy điện tại Việt Nam

– Tăng cường năng lực nữ giới dọc theo hệ thống sông 3S và khu vực biên giới để cùng nhau nói lên tác động của các đập thủy điện.