Ngày 23 tháng 6 năm 2017, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành quyết định số 1401/QĐ-UBND và quyết định số 1402/QĐ-UBND về phê duyệt 02 dự án Tăng cường khả năng chống chịu lũ lụt ở (1) vùng đô thị và (2) vùng ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế, dự án nằm trong chương trình “Quản lý tài nguyên nước toàn cầu”.
Nằm ở khu vực miền Trung của Việt Nam, tỉnh Thừa Thiên Huế là địa phương thường chịu những tổn thương cao do các hiện tượng thiên tai và thời tiết cực đoan. Cả chính quyền địa phương cũng như các tổ chức hoạt động vì môi trường đã nhận thấy những tác động tiêu cực này cũng như đã đưa ra nhiều giải pháp để giảm thiểu. Tuy nhiên, đa số các biện pháp đều là biện pháp công trình, tính hiệu quả chưa cao, chưa được kiểm chứng về điểm mạnh và điểm yếu của giải pháp. Thực tế cho thấy cần đưa ra các giải pháp mang tính kết nối với sự tham gia, hỗ trợ từ phía cộng đồng cũng như có khả năng nhân rộng ở các địa phương khác.
Dự án lần này thực hiện dựa trên phương pháp tăng cường khả năng chống chịu, tích hợp sáng kiến thích ứng dựa vào hệ sinh thái (EbA), đây là phương pháp tiếp cận từ dưới lên, toàn diện và cung cấp phương tiện tiềm năng để tăng cường vai trò của phụ nữ trong quản lý rủi ro thiên tai (DRM) và tài nguyên.
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Xã hội (tổ chức Phi Chính phủ địa phương tại Huế), trường Đại học Postdam (Đức) và trường Đại học Amsterdam (Hà Lan) sẽ thực hiện các hoạt động liên quan. Nguồn kinh phí thực hiện dự án  là 175.000USD, dự án này sẽ kéo dài từ năm 2017-2018
Dự án sẽ thực hiện hai hoạt động chính. Thứ nhất, dự án sẽ tiến hành lượng giá giá trị của EbA ở khu vực rừng ngập mặn huyện Quảng Điền và thị xã Hương Trà, xác định giá trị của dịch vụ hệ sinh thái trong bối cảnh địa phương. Thực hiện EbA ở khu vực phá Tam Giang, theo đó sẽ có 26.000USD đầu tư trực tiếp cho việc trồng thêm rừng ngập mặn ở vùng ven biển tỉnh. Dự án sẽ trồng rừng ngập mặn tại 2 hoặc 3 địa điểm ở đầm phá Tam Giang thuộc 23 khu vực được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ định trong chiến lược phục hồi rừng ngập mặn, thích ứng với Biến đổi khí hậu (CCA).
Thứ hai, các hoạt động được thực hiện ở thành phố Huế, cải thiện khả năng chống chịu của cộng đồng ở những khu vực dễ bị ngập lụt ở Thành phố Huế, nhóm dự án sẽ đề xuất các giải pháp dựa trên ưu tiên của cộng đồng và có khả năng được nhân rộng. Dự án sẽ đầu tư 26.000USD thí điểm vào việc cải tạo/duy trì hệ thống thoát nước/trữ nước tự nhiên ở thành phố và tăng cường công tác vận động, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc ngăn chặn đổ chất thải vào các ao, hồ, mương, cống thoát nước, tiến hành vệ sinh, khơi thông dòng chảy.
Một hợp phần quan trọng và sẽ được thực hiện xuyên suốt dự án là tăng cường năng lực và vai trò của các phụ nữ ở các cộng đồng khác nhau trong việc xây dựng khả năng chống chịu lũ lụt ở vùng đô thị và ven biển Thừa Thiên Huế. Các tài liệu sẽ được biên soạn và phổ biến rộng rãi nhằm giúp Hội phụ nữ các cấp nâng cao vai trò trong DRM và CCA. Huy động sự tham gia và hỗ trợ từ rất nhiều các cơ quan, Sở, ban ngành trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, dự án sẽ tạo điều kiện cho các sinh viên năm 3 và năm 4 Khoa Địa lý – Địa chất của trường Đại học Khoa học Huế tham gia vào các hoạt động dự án.

Thông tin liên quan:
Video giới thiệu dự án: http://www.csrd.vn/tang-cuong-kha-nang-chong-chiu-lu-lut-o-vung-do-thi-va-ven-bien-tinh-thua-thien-hue/