Kế thừa kết quả của các hoạt động từ các năm trước, năm 2016 CSRD tiếp tục dự án “Thúc đẩy phương pháp tiếp cận có sự tham gia trong phát triển và giám sát thủy điện ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên Việt Nam”. Dự án được thực hiện từ 3-7/2016 ở các cộng đồng ven sông ở cả thượng lưu

và hạ lưu các đập thủy điện được xây dựng trên các lưu vực sông của các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Đaklak, và Đak Nông. Nhóm nghiên cứu CSRD đã gặp gỡ đại diện các người dân chịu ảnh hưởng của các dự án thủy điện trong một cuộc họp các mạng lưới các cộng đồng về việc thảo luận các biện pháp đơn giản nhưng có hiệu quả cao trong các cuộc đối thoại với chủ đầu tư, các chủ dự án đền bù tái định cư vào tháng 3/2016 tại thành phố Buôn Ma Thuột. Kết thúc hội thảo đầu tiên, CSRD hỗ trợ cho 10 nhóm cộng đồng ở 5 tỉnh miền Trung và Tây Nguyên tiến hành các hoạt động giám sát tác động của các công trình thủy điện đến sinh kế và môi trường ở địa phương. Sau 3 tháng áp dụng các phương pháp nghiên cứu đã được tập huấn và các nhóm nghiên cứu cộng đồng báo cáo kết quả giám sát, CSRD tổ chức các chuyến đi điền dã với các cuộc phỏng vấn cá nhân, phỏng vấn nhóm và quan sát hiện trường (có ghi âm và ghi hình) ở 4 tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Đak Lak và Đak Nông trong những tháng tiếp theo. Và các hoạt động giám sát tại cộng đồng được thực hiện bởi những người dân tại vùng bị ảnh hưởng kéo dài cho tới hết tháng 8 với sự hỗ trợ của các chuyên gia về chuyên môn và tư vấn về pháp lý của luật sư. Theo tiếp cận nghiên cứu hành động, đề tài này được thực hiện với sự tham gia của các nhóm nông dân nòng cốt mà CSRD đã xây dựng từ hơn ba năm trước đây. Các nhóm nông dân đã cùng tham gia thu thập, phân tích thông tin và đưa ra những biện pháp hoạt động để, chủ yếu là đối thoại với các nhà đầu tư, chính quyền địa phương để khắc phục các hậu quả của các dự án thủy điện và cải thiện cuộc sống của cộng đồng.

Kết quả nghiên cứu của các nhóm cộng đồng cũng đã được chia sẻ ở Diễn đàn nhân dân lần thứ 3: Thủy điện miền Trung – Tây Nguyên, mối quan tâm và trách nhiệm của các bên liên quan vào đầu tháng 12 tại thành phố Đà Nẵng. Từ những ý kiến phản ảnh thực trạng và kiến nghị của người dân; những ý kiến phân tích của các đề tài nghiên cứu, Diễn đàn đã tổng hợp đề xuất, những khuyến nghị với các nhà đầu tư, các cơ quan quản lý các quy hoạch và các dự án thủy điện cũng như các tổ chức hỗ trợ các cộng đồng chịu ảnh hưởng của các dự án thủy điện nhằm cải thiện môi trường cũng như sinh kế cho các hộ dân cư ở đây.