CSRD đã hỗ trợ người dân địa phương trồng rừng ngập mặn với 30 ha tại phá Cồn Tè, xã Hương Phong, thị xã Hương Trà thuộc vùng ngoại ô thành phố Huế. Mục tiêu của dự án này nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu và cải thiện chất lượng nước, làm đa dạng hệ sinh thái của vùng đầm phá. Các loại cây được trồng bao gồm Bần, sú, Đước (Vẹt dù), đước Bl và cây Mắm.

Sau đó, CSRD đã trồng một số diện tích để thay thế những cây trồng bị hư hại hay không sống được, những khu vườn ngập mặn này vẫn đang phát triển tốt.