CSRD đã tiến hành các cuộc điều tra, đánh giá những tác động xã hội đối với các cộng đồng tái định cư do xây dựng thủy điện. Đất tái định cư thường không đủ và cằn cỗi nên người dân khó có thể trồng trọt đảm bảo nguồn lương thực cho gia đình, bên cạnh đó nguồn lợi thủy sản – một nguồn dinh dưỡng quan trọng trong chế độ ăn của người dân lại ngày càng suy giảm.

Người dân không có đủ nguồn thức ăn và phải đấu tranh cho sự tồn tại. Nam giới không tìm được việc làm tại địa phương, nữ giới phải chịu nhiều tác động khi trách nhiệm của họ thường phải gắn phải việc chăm sóc sức khỏe và đảm bảo nguồn lương thực cho cả gia đình. Cuộc sống của họ là một cuộc chiến đấu không ngừng.
Thông qua các khóa tập huấn cho nữ giới, tại đây nữ giới được khuyến khích thảo luận, tìm hiểu và nói lên vấn đề của chính mình. CSRD đã tổ chức một hội thảo với sự tham gia của các cộng đồng, các nhà đầu tư và chính quyền địa phương. Các nhà đầu tư đã nhận thức được hậu quả nghiêm trong của việc mất cân bằng giới do tái định cư mà phụ nữ là đối tượng bị ảnh hưởng nhiều nhất. Kết quả mong muốn từ hội thảo là đại diện các cấp chính quyền cần đưa ra và thực hiện những hành động thiết thực nhằm giảm thiểu những tác động gây nên.

Nhà tài trợ: Oxfam
Thời gian thực hiện: 2015
Địa điểm: huyện A Lưới và đập Srepok 3, Miền Trung và Tây Nguyên, Việt Nam.