Tăng cường khả năng chống chịu lũ lụt ở vùng đô thị và ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế

Tăng cường khả năng chống chịu lũ lụt ở vùng đô thị và ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế

Trung tâm Nghiên cứu và Xã hội (CSRD) phối hợp cùng Viện Khoa học Môi trường và Trái đất của trường Đại học Postdam – Đức thực hiện dự án: “Tăng cường khả năng chống chịu lũ lụt ở vùng đô thị và vùng ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế”. Dự án nhằm tăng khả năng chống chịu với ngập lụt và biến đổi khí hậu.

Dự án sẽ thực hiện phương pháp thích ứng dựa vào hệ sinh thái (EbA) tăng cường khả năng phục hồi lũ lụt ở vùng ven biển và vùng đô thị của tình Thừa Thiên Huế. Tập trung vào các vấn đề về giới liên quan đến quản lý rủi ro thiên tai (DRM) và thích ứng với biến đổi khí hậu (CCA).

Tin tức liên quan