Tập huấn du lịch cộng đồng cho các nhóm phụ nữ

Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Xã hội 9CSRD) đã tiến hành các khóa tập huấn về chủ đề du lịch cộng đồng cho các nhóm phụ nữ xã Hải Dương, xã Quảng Lợi và xã Lộc Vĩnh – khu vực ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế.
Mục tiêu của các khóa tập huấn nhằm xây dựng năng lực cho nhóm phụ nữ ở 3 cộng đồng vùng ven biển, đầm phá trong hoạt động phát triển du lịch dựa trên hệ sinh thái và rừng ngập mặn.

Nhóm phụ nữ xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền.

Nội dung của khóa tập huấn chú trọng đến các vấn đề về thiên tai, biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh TT Huế và các biện pháp ứng phó; vai trò của hệ sinh thái và rừng ngập mặn; ý nghĩa của việc thích ứng dựa trên hệ sinh thái; phát triển du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng: phương pháp và các nguyên tắc; phát huy vai trò của phụ nữ trong phục hồi hệ sinh thái và sinh kế.

Các thành viên cùng nhau thảo luận kế hoạch thực hiện hoạt động du lịch tại cộng đồng.
Nhóm phụ nữ xã Hải Dương, thị xã Hương Trà.

Các thành viên của mỗi cộng đồng sẽ phát triển các ý tưởng thực hiện chương trình du lịch cộng đồng – du lịch sinh thái của địa phương mình thông qua phần thảo luận nhóm. Các nhóm dựa trên những nét đặc trưng và ưu điểm của địa phương mình để xây dựng kế hoạch phát triển du lịch cộng đồng phù hợp, đồng thời xác định các kỹ năng cần được trang bị để có kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao nhằm thực hiện tốt các hoạt động phục vụ khách du lịch trong quá trình triển khai. Ngoài ra các các học viên còn được cung cấp các kiến thức liên quan đến truyền thông, quảng bá hình ảnh, sản phẩm du lịch qua các mạng xã hội.

Trình bày ý tưởng sau thảo luận.

Du lịch cộng đồng đang là hướng đi mới và là hướng phát triển bền vững cho các cộng đồng khu vực đầm phá Tam Giang, việc nâng cao kiến thức, kỹ năng cho các cộng đồng nơi đây đặc biệt là phụ nữ là một việc làm cần thiết để hoạt động đạt được những giá trị và kết quả cao hơn.
Hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường khả năng chống chịu với lũ lụt ở khu vực đô thị và ven biển tình Thừa Thiên Huế” do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Xã hội thực hiện.

Tin tức liên quan