Tham quan, học tập dành cho sinh viên cao học Đại học Cần Thơ

Tiếp nối các tour tham quan học tập trước đây dành cho các bạn sinh viên, những người quan tâm đến lĩnh vực môi trường và xã hội. Ngày 7/11/2018 Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Xã hội (CSRD) đã tổ chức tour tham quan, học tập dành cho 11 sinh viên cao học chuyên ngành Quản lý Môi trường và Tài nguyên – Đại học Cần Thơ.
Các bạn sinh viên đã được tham quan cửa hàng rau sạch Susu xanh – 30 Đống Đa, Thành phố Huế, rừng ngập mặn ở Cồn Tè và Rú Chá, xã Hương Phong (thị xã Hương Trà), mô hình phân loại rác tại trường học ở trường THCS Hoàng Kim Hoán, xã Hải Dương (thị xã Hương Trà) – tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tham quan cửa hàng Susu Xanh.
Thăm rừng ngập mặn ở Cồn Tè – xã Hương Phong.

Các hoạt động này nhằm giúp sinh viên có điều kiện tiếp xúc với môi trường thực tế, tích lũy kinh nghiệm, có cái nhìn sâu hơn về các hoạt động xã hội, nông nghiệp hữu, rừng ngập mặn ven biển, lợi ích của các hoạt động phân loại rác tại nguồn,…

Tin tức liên quan