Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Xã hội (CSRD) đã có hoạt động nghiên cứu xác định nhu cầu của phụ nữ địa phương với mô hình sinh kế bền vững dựa vào quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên nước tại lưu vực sông A Sáp, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nhóm cộng đồng tại xã Hồng Thượng, huyện A Lưới.

Hoạt động nghiên cứu được tiến hành tại 05 xã là Hồng Thái, Hồng Thượng, Quảng Nhâm, Sơn Thủy và Hồng Kim của huyện A Lưới.

A Lưới là một huyện miền núi nằm ở phía Tây Nam của tỉnh Thừa Thiên – Huế, cách thành phố Huế hơn 70 km, với diện tích hơn 122 nghìn ha – lớn nhất tỉnh. Tuy nhiên, đây cũng là một trong những huyện nghèo nhất tỉnh với 4,337 hộ nghèo và 412 hộ cận nghèo, chủ yếu là đồng bào dân tộc. Huyện cũng có địa hình đồi núi với mạng lưới sông ngòi dày đặc, độ dốc lớn nên thường bị sạt lở vào mùa mưa. Đây là thượng nguồn của nhiều con sông lớn ở Huế, trong đó có 2 sông chảy sang Lào là sông A Sáp và sông A Lin. Theo đánh giá ban đầu cộng đồng ven sông A Sáp thuộc huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế, đang gặp nhiều khó khăn liên quan đến quản lý và sử dụng tài nguyên nước để đảm bảo đời sống.

Nhóm nghiên cứu làm việc cùng cộng đồng xã Hồng Thái, huyện A Lưới.

Sau khi hoạt động nghiên cứu kết thúc, CSRD sẽ tiến hành các hoạt động tham vấn ở các cấp cao hơn là xã, huyện và tỉnh. Từ những kết quả có được sẽ thực hiện hỗ trợ, nâng cao năng lực và xây dựng mô hình sinh kế phù hợp nhất tại các nhóm cộng đồng dựa trên điều kiện của từng cộng đồng cụ thể. Vai trò của phụ nữ trong các hoạt động của dự án này là hết sức quan trọng và cần thiết, do đó CSRD đã chú trọng rất nhiều đến sự tham gia của phụ nữ trong tất cả các hoạt động dự án mà CSRD triển khai.