Tuyển chuyên gia biên soạn tài liệu

Từ tháng 9 – 10 năm 2016, CSRD với sự tài trợ của tổ chức RLS đã thực hiện đề tài nghiên cứu “Nâng cao nhận thức và hành động đối phó với ô nhiễm hóa chất và nguồn nước ở miền Trung Việt Nam” tại tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.
Mục tiêu của dự án là cải thiện kiến thức và sự hiểu biết về vị trí của kho thuốc trừ sâu, khu vực nước bị ô nhiễm có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe / môi trường ở miền Trung Việt Nam
Để đảm bảo mục tiêu đề ra, CSRD cần tuyển 01 chuyên gia thực hiện biên soạn tài liệu dựa trên những kết quả nghiên cứu về Thuốc BVTV, với các công việc cụ thể như sau:
Công việc cụ thể

  • Thu thập dữ liệu và tổng hợp thông tin liên quan từ nguồn tài liệu thứ cấp, báo chí;
  • Đọc các tài liệu liên quan đến dự án, kết quả của từng hoạt động;
  • Trao đổi với CSRD về nội dung và cấu trúc tài liệu dự kiến;
  • Chỉnh sửa và hoàn thiện tài liệu;
  • Đóng góp ý kiến cho bản thiết kế để đảm bảo nội dung truyền thông theo đúng với kết quả phân tích, nghiên cứu.

Chi tiết thông tin tuyển dụng, xin vui lòng xem ở file đính kèm tại đây

CSRD

Tin tức liên quan