Tuyển đơn vị thực hiện phóng sự truyền hình ở tỉnh Quảng Trị

Tuyển đơn vị thực hiện phóng sự truyền hình ở tỉnh Quảng Trị

CSRD sẽ hợp tác với Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Quảng Trị thực hiện dự án “Truyền thông nâng cao nhận thức cho nông dân về sử dụng thuốc Bảo vệ thực vật (BVTV) và quản lý nguồn nước cho nông dân tỉnh Quảng Trị, miền Trung Việt Nam”, do tổ chức Rosa-Luxemburg-Stiftung Đông Nam Á (RLS SEA) tài trợ.

Mục tiêu

Nhận thức cộng đồng về mối đe dọa từ các hóa chất nông nghiệp đến nguồn nước ở miền Trung Việt Nam được nâng lên và lan rộng.

Các hoạt động dự án:

  • Thực hiện 01 phóng sự ngắn tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị – điểm nóng về việc lạm dụng thuốc BVTV và tăng cường công tác quản lý rác thải thuốc BVTV
  • Tổ chức 08 lớp tập huấn tại 08 xã, huyện Hướng Hóa. Đối tượng tập huấn là nông dân, nhân viên môi trường cấp huyện, cấp xã và các cửa hàng kinh doanh thuốc BVTV. Tập huấn sẽ tập trung vào hướng dẫn sử dụng thuốc BVTV an toàn và quản lý rác thải thuốc BVTV (sau khi sử dụng).

Điều khoản tham chiếu dưới đây dành đơn vị trong việc ghi hình, xây dựng và phát sóng phóng sự trên sóng truyền hình tại tỉnh Quảng Trị.

Chi tiết xem file đính kèm

Tin tức liên quan