Tuyển dụng giảng viên và trợ giảng cho hoạt động của dự án

Tuyển dụng giảng viên và trợ giảng cho hoạt động của dự án

Huyện Hương Hóa hiện là một điểm nóng về sử dụng quá nhiều thuốc BVTV, nguồn nước ở đây có nguy cơ ô nhiễm do các hóa chất BVTV là rất cao. Chính quyền địa phương và các cơ quan chuyên môn như Trung tâm khuyến Nông và các Trạm Bảo vệ Thực vật đã có nhiều nỗ lực nhằm giải quyết vấn đề này tuy nhiên hiệu quả mang lại vẫn chưa cao.

Theo đó, CSRD sẽ hợp tác với Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Quảng Trị thực hiện dự án “Truyền thông nâng cao nhận thức cho nông dân tỉnh Quảng Trị về sử dụng thuốc BVTV và quản lý nguồn nước cho nông dân tỉnh Quảng Trị, miền Trung Việt Nam” do tổ chức Rosa-Luxemburg-Stiftung Đông Nam Á (RLS SEA) tài trợ.

Trong khuôn khổ hoạt động của dự án, chúng tôi mong muốn được tuyển dụng 01 giảng viên và 01 trợ giảng để thực hiện các hoạt động liên quan.

Chi tiết thông tin tuyển dụng xin vui lòng xem thêm tại đây

CSRD

Tin tức liên quan