Tuyển tư vấn đánh giá độc lập dự án – RLS 2016

Trong khuôn khổ hoạt động dự án “Thúc đẩy cách tiếp cận có sự tham gia để phát triển thủy điện và giám sát ở miền Trung và Tây Nguyên Việt Nam” do tổ chức Rosa Luxemburg Stiftung (RLS) tài trợ. 
Theo đó, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Xã hội (CSRD) đang muốn tuyển 01 tư vấn độc lập đánh giá dự án.
– Thời gian làm việc: 15/12/2016 – 28/12/2016
– Tổng công tư vấn: 32.000.000đ
Các hoạt động của dự án đã được triển khai trong 1 năm qua và đạt được những thành công nhất định. Chúng tôi mong muốn được tuyển dụng tư vấn có trình độ chuyên môn cao và nhiều năm kinh nghiệm.
Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ với cô Trần Mai Hương – Cán bộ dự án theo email: huong.csrd@gmail.com hoặc theo số điện thoại: 0949 79 09 47.

Tin tức liên quan