Hoạt động


Chung tay tạo nên thế giới tốt đẹp hơn

Tăng cường khả năng chống chịu với lũ lụt ở khu vực đô thị và ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế


Ngày 23 tháng 6 năm 2017, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành quyết định số 1401/QĐ-UBND và quyết định số 1402/QĐ-UBND về phê duyệt 02 dự án Tăng cường khả năng chống chịu lũ lụt ở (1) vùng đô thị và (2) vùng ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế, dự án nằm trong chương trình “Quản lý tài nguyên nước toàn cầu”. Continue reading Tăng cường khả năng chống chịu với lũ lụt ở khu vực đô thị và ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế

Tăng cường bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ tại các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi các đập thủy điện trên sông 3S


Sekông, Sê San và Srêpôk (3S) là 3 con sông lớn quan trọng của dòng Mê Kông. Dòng chảy của 3 con sông ảnh hưởng đến hơn 17.000 người dân sống trên các vùng đất chạy dọc theo chúng. Quá trình hiện đại hóa và đô thị hóa của Việt Nam, trong 2 thập kỷ qua đã làm tăng nhu cầu năng lượng của quốc gia này. Continue reading Tăng cường bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ tại các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi các đập thủy điện trên sông 3S

Cân bằng Giới – Đánh giá tác động của các thủy điện trên sông Srepok


Dự án “Thí điểm đánh giá tác động về giới tại thủy điện A Lưới và thủy điện Srepok thuộc khu vực các nhánh sông 3S của miền Trung và Tây Nguyên Việt Nam” của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Xã hội (CSRD) do tổ chức Oxfam International tài trợ. Continue reading Cân bằng Giới – Đánh giá tác động của các thủy điện trên sông Srepok

Hoạt động dự án bảo tồn và phát triển tài nguyên khu vực Tây Nguyên


Tây Nguyên là vùng thượng nguồn của rất nhiều con sông lớn như sông Srepok, sông Sesan, sông Ba, sông Đồng Nai. Tuy nhiên, tài nguyên nước và đa dạng sinh học ở khu vực này đang bị suy giảm về cả chất lượng và số lượng do sức ép của việc xây dựng các công trình thủy điện, khai thác mỏ, Continue reading Hoạt động dự án bảo tồn và phát triển tài nguyên khu vực Tây Nguyên

Thí điểm đánh giá tác động giới lưu vực sông 3S ở Việt Nam


Mục tiêu tổng quát của dự án nhằm hỗ trợ các công ty thủy điện và cơ quan nhà nước liên quan cân nhắc đến vai trò về Giới trong quá trình phát triển thủy điện ở khu vực dọc sông 3S tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên Việt Nam. CSRD đã triển khai rất nhiều các hoạt động nhằm hiểu rõ hơn tác động về giới đối với sinh kế

Continue reading Thí điểm đánh giá tác động giới lưu vực sông 3S ở Việt Nam

Tăng cường bình đẳng Giới và trao quyền cho phụ nữ


Thúc đẩy bình đẳng giới ở các đập thủy điện khu vực sông 3S thông qua việc tạo điều kiện phát triển kinh tế cho phụ nữ ở tại 3 huyện của các tỉnh Thừa Thiên Huế, Đak Lak và Đak Nông, thúc đẩy Đánh giá tác động xã hội (SIA), Đánh giá tác động Giới (GIA) nhằm mục tiêu toàn diện và có trách nhiệm hơn trong ĐTM, các quy định trong chính sách liên quan đến phát triển thủy điện ở Việt Nam.

Continue reading Tăng cường bình đẳng Giới và trao quyền cho phụ nữ

Phát triển mô hình du lịch dựa vào cộng đồng


Du lịch dựa vào cộng đồng là một hướng phát triển kinh tế bền vững. Nguồn thu từ mô hình hoạt động mới này không những góp phần cải thiện kinh tế hộ gia đình ở các vùng nông thôn, miền biển, miền núi mà còn giúp người dân nhận thức rõ hơn giá trị của tài nguyên thiên nhiên.

Trong năm qua CSRD đã tổ chức 05 chuyến tham quan cộng đồng và mở rộng hơn đến các điểm vùng dự án mà CSRD đã và đang hỗ trợ,

Continue reading Phát triển mô hình du lịch dựa vào cộng đồng

Quản lý chất thải rắn dựa vào cộng đồng


Khối lượng chất thải rắn đang tăng lên rất nhanh trong khi các bãi chôn lấp không có khả năng mở rộng đang là thực trạng chung tại nhiều địa phương ở tỉnh Thừa Thiên Huế. Thực hiện quy hoạch quản lý chất thải rắn đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Thừa Thiên Huế tăng cường nhiều giải pháp,

Continue reading Quản lý chất thải rắn dựa vào cộng đồng

Nâng cao vai trò của nữ giới trong sản xuất kinh doanh


Nghiên cứu được tiến hành ở 4 tỉnh bằng cách sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính với trường hợp nghiên cứu của từng tỉnh. Nghiên cứu cho thấy rằng phụ nữ nông thôn và bán nông thôn ngày nay đảm nhận 3 vai trò là trong gia đình, phát triển kinh tế và ở cộng đồng. Mặc dù sự phân công vai trò được quyết định về mặt văn hóa

Continue reading Nâng cao vai trò của nữ giới trong sản xuất kinh doanh

Tiếp tục nghiên cứu và hỗ trợ pháp lý cho các cộng đồng chịu tác động của thủy điện


Kế thừa kết quả của các hoạt động từ các năm trước, năm 2016 CSRD tiếp tục dự án “Thúc đẩy phương pháp tiếp cận có sự tham gia trong phát triển và giám sát thủy điện ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên Việt Nam”. Dự án được thực hiện từ 3-7/2016 ở các cộng đồng ven sông ở cả thượng lưu

Continue reading Tiếp tục nghiên cứu và hỗ trợ pháp lý cho các cộng đồng chịu tác động của thủy điện

Tác động của đập thủy điện đến phụ nữ và sinh kế cộng đồng


Kể từ năm 2013, các công trình thủy điện không ngừng được xây trên thượng nguồn các sông Srepok, Sesan và Sekong đã gây nên tình trạng tái định cư bắt buộc của hàng ngàn hộ dân đồng bào dân tộc thiểu ở khu vực lòng hồ thủy điện. Tác động đến hàng ngàn hộ dân ở khu vực hạ lưu thủy điện với tình trạng lũ lụt thất thường và không thể dự đoán được, suy giảm chất lượng nước, giảm sản Continue reading Tác động của đập thủy điện đến phụ nữ và sinh kế cộng đồng

Giám sát tác động môi trường và xã hội của các đập thủy điện


Nhiều đập thủy điện được xây dựng ở tỉnh Quảng Nam, hợp phần đầu tiên của dự án này tập trung vào những cộng đồng tái định cư ở các vùng khác nhau do xây dựng đập cũng như những người sống ở vùng hạ lưu. Hợp phần 2 của dự án hướng đến làm việc với các cộng đồng ở Quảng Bình, nơi chưa xây dựng đập thủy điện nhưng một số các dự án xây dựng đang nằm trong quy hoạch.

Continue reading Giám sát tác động môi trường và xã hội của các đập thủy điện

Trồng rừng ngập mặn


CSRD đã hỗ trợ người dân địa phương trồng rừng ngập mặn với 30 ha tại phá Cồn Tè, xã Hương Phong, thị xã Hương Trà thuộc vùng ngoại ô thành phố Huế. Mục tiêu của dự án này nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu và cải thiện chất lượng nước, làm đa dạng hệ sinh thái của vùng đầm phá. Các loại cây được trồng bao gồm Bần, sú, Đước (Vẹt dù), đước Bl và cây Mắm.

Continue reading Trồng rừng ngập mặn

Vai trò của giới bị tác động bởi việc xây dựng đập thủy điện như thế nào?


CSRD đã tiến hành các cuộc điều tra, đánh giá những tác động xã hội đối với các cộng đồng tái định cư do xây dựng thủy điện. Đất tái định cư thường không đủ và cằn cỗi nên người dân khó có thể trồng trọt đảm bảo nguồn lương thực cho gia đình, bên cạnh đó nguồn lợi thủy sản – một nguồn dinh dưỡng quan trọng trong chế độ ăn của người dân lại ngày càng suy giảm.
Continue reading Vai trò của giới bị tác động bởi việc xây dựng đập thủy điện như thế nào?

Tăng cường tiếng nói của phụ nữ


Việc xây dựng hồ chứa nước Tả Trạch, năm 2004, buộc gần 4,000 người (chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số Vân Kiều và người Kinh) phải tái định cư ở các khu vực khác thuộc huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, miền Trung Việt Nam. Tại nơi ở mới, cuộc sống của nhiều người dân vẫn đang rất khó khăn, họ không ngừng kiến nghị đến các bên liên quan nhằm cải thiện cuộc sống sau khi tái định cư.
Continue reading Tăng cường tiếng nói của phụ nữ

Tăng cường tiếng nói của nữ giới


Dự án này tiếp nối các hoạt động đã  được thực hiện ở  các nghiên cứu trước đây trong những năm 2012 -2013. Dự án này nhằm mục đích hướng tới sự thay đổi nhận thức về vị trí của người phụ nữ trong cộng đồng và cũng để giáo dục cho phụ nữ về bình đẳng giới, quyền hợp pháp của phụ nữ.[Tại sao Giới là một vấn đề lớn ở Việt Nam]

Continue reading Tăng cường tiếng nói của nữ giới

Giám sát tác động môi trường và xã hội của các đập thủy điện


Dự án này tiếp tục những công việc và kết quả của năm 2014 [Giám sát tác động môi trường và xã hội của các đập thủy điện năm 2014].

Những cộng đồng phải tái định cư đến các vùng đất mới là kết quả của việc xây dựng những công trình thủy điện.

Continue reading Giám sát tác động môi trường và xã hội của các đập thủy điện

Tại sao Giới là một vấn đề lớn ở Việt Nam


Việt Nam đang đấu tranh để tìm kiếm sự cân bằng giữa việc phát triển xã hội nhanh chóng và những giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống. Đất nước đã có những bước tiến lớn trong những năm gần đây nhưng việc bình đẳng giới vẫn còn là vấn đề ở Việt Nam, đặc biệt là ở những vùng nông thôn và nhiều hơn ở các khu vực mà cộng đồng bị ảnh hưởng bởi các công trình xây dựng lớn, phát triển cơ sở hạ tầng, như là thủy điện.
Continue reading Tại sao Giới là một vấn đề lớn ở Việt Nam

Cộng đồng cùng chung tay ứng phó Biến đổi khí hậu


Hoạt động chính của dự án là làm việc với các cộng đồng địa phương, các tổ chức tôn giáo (FBOs) như là các tín đồ tôn giáo ở nhà thờ, các chùa. Đây là một phương pháp được phát triển nhằm giúp cộng đồng tham gia tích cực vào hoạt động thích ứng với Biến đổi khí hậu, đặc biệt là các cộng đồng ven biển.
Continue reading Cộng đồng cùng chung tay ứng phó Biến đổi khí hậu

Tại sao đập thủy điện lại gây ra những vấn đề về môi trường và xã hội


Việt Nam có một nền kinh tế phát triển nhanh chóng, xu hướng công nghiệp hóa cần đến việc gia tăng các nguồn năng lượng như là năng lượng điện. Để đáp ứng nhu cầu này, Việt Nam đã xây dựng nhiều đập thủy điện trên các dòng sông. Những đập này đã có tác động đáng kể đến môi trường cũng như cuộc sống của những người dân địa phương, những người có sinh kế phụ thuộc vào sông.
Continue reading Tại sao đập thủy điện lại gây ra những vấn đề về môi trường và xã hội

Bảo vệ môi trường cho tương lai


Dự án này nhằm hướng đến việc tiết kiệm nguồn tài nguyên và giới thiệu các sáng kiến mới trong bảo vệ môi trường cho các cộng đồng tại huyện Nam Đông và Phong Điền. Dự án bao gồm ba hoạt động chính: Lắp đặt hệ thống khí Biogas để đun nấu, ủ phân vi sinh và thay đổi nhận thức về Biến đổi khí hậu.
Continue reading Bảo vệ môi trường cho tương lai

Cách đun nấu hiệu quả hơn


Ở Việt Nam tỷ lệ phần trăm dân số sống ở khu vực nông thôn cao, có nghĩa là hơn mười triệu người đang sinh sống và đun nấu sử dụng gỗ làm nhiên liệu là chủ yếu.
Chỉ có 10% dân số sử dụng bếp lò cải tiến, việc dùng bếp lò cải tiến để đun nấu sẽ giúp tiết kiệm nhiên liệu hơn rất nhiều.

Bếp lò cải tiến được thiết kế nhằm đạt hiệu quả cao trong nấu nướng, an toàn, giảm lượng khí thải, giá cả hợp lý, bền và thuận tiện sử dụng.

Continue reading Cách đun nấu hiệu quả hơn