Mục tiêu của dự án là hình thành và phát triển mạng lưới dọc theo sông Mê Công ở các khu vực của Campuchia, Lào và Việt Nam với chiến lược bảo vệ dòng sông và sinh kế của những người sống phụ thuộc vào nguồn tài nguyên sông và môi trường sông.

Một hội thảo vùng đã được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh với sự tham gia với các đại diện đến từ các nước như sau:

– Campuchia: Các tổ chức Phi Chính phủ địa phương (NGOs), các tổ chức dựa vào cộng đồng (CBO) và đại diện các các cộng đồng đến từ Campuchia (FACT – Đội liên minh hành động vì Thủy sản, Mvi – Làng tôi, Liên minh thủy sản Campuchia, EEC – trung tâm Môi trường và Dân tộc học).

– Lào: (AIMA – Hiệp hội Cải thiện mức sống cho nhân dân nhiều dân tộc Thích nghi với biến đổi khí hậu, GCA – Liên minh Cộng đồng xanh, Hiệp hội Liên minh Phát triển Xã hội (SODA), Cục Nông nghiệp và Lâm nghiệp của tỉnh Khammouan.

– Việt Nam: rừng ngập mặn cho tương lai của Biến đổi khí hậu, IUCN Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, những người dân đại phương đang tham gia mô hình quản lý ở xã Thanh Phong, huyện Thanh Phú, tỉnh Bến Tre, những người tham gia mô hình đồng quản lý nguồn lợi thủy sản ở Búng Bình Thiên, tỉnh An Giang, cộng đồng đến từ tỉnh Thừa Thiên Huế với mô hình quản lý thủy sản ở Ngư Mỹ Thạnh là Chi hội Nghề cá với sự tham gia của nhiều cán bộ địa phương, Viện Earth Right, Viện Công nghệ và Đa dạng sinh học – ITB, Trung tâm Con người và Thiên nhiên (Pan Nature).

Tất cả những người tham gia đều đánh giá cao sáng kiến của hội thảo đó là một cơ hội kết nối cho tất cả các NGO địa phương, các CBO và cộng đồng các nước Việt Nam, Lào và Campuchia được gặp gỡ, chia sẻ và trao đổi những sáng kiến cũng như những kinh nghiệm của mỗi nước.

Mỗi nước tham dự cũng đã trình bày những ý tưởng liên quan đến chủ đề Quản lý tài nguyên thiên nhiên (IWRM) và Quản lý tài nguyên thiên nhiên dựa vào cộng đồng (CBNRM).

Hội thảo được xem như là một bước đệm quan trọng cho mạng lưới các tổ chức, cộng đồng trong khu vực cùng nhau chung tay bảo vệ sông Mê Công, cải thiện sinh kế, bảo vệ và sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên đồng thời thúc đẩy quá trình vận động chính sách với cách tiếp cận dựa vào cộng đồng. Đây là nguồn tài liệu liên quan đến các trường hợp thực hành tốt nhất về IWRM và CBNRM từ Lào, Campuchia và Việt Nam và cũng đã có chuyến tham quan học tập dành cho các cộng đồng các NGO, CBO của Việt Nam và Lào đến với 2 địa điểm ở Tonle Sap và Siemriep của Campuchia, cộng đồng Keo Por và khu bảo tồn cá, cộng đồng Kampong Phluk (Cộng đồng du lịch sinh thái).