Xây dựng các chính sách thủy điện trong tương lai theo hướng thúc đẩy phát triển bền vững

Trong hơn 10 năm qua, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Xã hội (CSRD) đã làm việc với các đối tác phát triển và các cộng đồng chịu ảnh hưởng thủy điện ở miền Trung và Tây Nguyên Việt Nam để thúc đẩy đánh giá tác động xã hội và đánh giá tác động giới để tạo ra các thay đổi tích cực cho người dân và các bên liên quan.
Trung tâm Nghiên cứu Phát triển và Đồng kiến tạo Tri thức (CKC) trên cơ sở những kết quả nghiên cứu của CSRD tiếp tục thúc đẩy triển khai thực tế mô hình đối thoại giữa các bên liên quan trong đánh giá tác động xã hội và giới.

Tiến sĩ Nguyễn Quý Hạnh – Chuyên gia nghiên cứu đã tham gia thực hiện các đánh giá liên quan trong gần 10 năm qua.

Trong 03 ngày từ 9-11/05/2019, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển và Đồng kiến tạo Tri thức (CKC) phối hợp với Viện Khoa học Xã hội vùng Trung bộ tổ chức hội thảo tập huấn “Thúc đẩy đánh giá tác động xã hội và đánh giá tác động giới thông qua đối thoại vì sự phát triển thủy điện bền vững tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên Việt Nam”. Hội thảo được tổ chức tại Viện Khoa học Xã hội vùng Trung Bộ, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Đà Nẵng. Mục tiêu của hội thảo nhằm thúc đẩy đối thoại hợp tác giữa các bên liên quan đánh giá tác động xã hội và đánh giá tác động giới trong phát triển thủy điện tại miền Trung và Tây Nguyên và tăng cường hỗ trợ sự phát triển bền vững của các cộng đồng khó khăn ở khu vực này. Nội dung chương trình tập trung chính vào vấn đề tư duy đa chiều, đánh giá tác động xã hội và đánh giá tác động giới thông qua đối thoại, xây dựng kế hoạch hành động và quản lý các tác động xã hội và tác động giới thông qua đối thoại của các dự án phát triển thủy điện.

Cộng đồng đến từ huyện Tây Giang – Quảng Nam.
Thảo luận và trình các bài tập liên quan đến đánh giá tác động của các cộng đồng.
Ông Nguyễn Trọng Hải – cộng đồng xã Ea Na, huyện Krong Ana, tỉnh Đak Lak.

Những chia sẻ, đóng góp và thảo luận của các bên liên quan trong Hội thảo sẽ là nguồn dữ liệu để CKC xây dựng và xuất bản ấn phẩm có tựa đề: “Hydropower dialogues: Open mind, Open heart, Open will” (Đối thoại về thủy điện: Mở rộng trí tuệ, tâm hồn và hành động). Các kết quả của Hội thảo sẽ bao gồm các khuyến nghị giúp xây dựng các chính sách thủy điện trong tương lai theo hướng thúc đẩy phát triển bền vững của các cộng đồng chịu tác động.

Hội thảo với sự tham dự của gần 40 đại biểu đến từ các cộng đồng của tỉnh Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Đak Lak và các cơ quan ban ngành liên quan khác.

Tin tức liên quan