Cộng đồng giữ vai trò quan trọng trong quản trị tài nguyên

Cộng đồng giữ vai trò quan trọng trong quản trị tài nguyên

Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Xã hội (CSRD) tiếp tục hỗ trợ cộng đồng về tăng cường công tác quản lý các nguồn tài nguyên. Ngày 19-20/10/2017, CSRD đã tổ chức khóa tập huấn “Quản trị tài nguyên nước và thủy sản theo lưu vực sông: Vai trò và trách nhiệm của cộng đồng” tại thành phố Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk.
Mục đích của khóa tập huấn nhằm nâng cao năng lực cho các nhóm cộng đồng về quản trị tài nguyên theo lưu vực, xác định vai trò, trách nhiệm đồng quản lý của cộng đồng.
Khóa tập huấn có sự tham gia của 33 học viên đến từ Sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk, cán bộ huyện Krong Ana, huyện Buôn Đôn, xã Ea Wer (huyện Buôn Đôn), xã Hòa Phú (Tp Buôn Ma Thuột), đại diện các Chi hội nghề cá ở huyện Lak, xã Hòa Phú, chi Hội nghề cá thôn Na Wer (huyện Buôn Đôn) và nhóm Phát triển thủy sản thôn Tân Phú (huyện Buôn Đôn).

IMG_1082
Ông Nguyễn Quý Hạnh – Giảng viên khóa tập huấn hướng dẫn các học viên trong bài tập thực hành nhóm.
IMG_0994
Cộng đồng là nhân tố đóng vai trò quan trọng trong quản trị tài nguyên.

Tham gia khóa tập huấn các học viên nắm bắt thêm các thông tin liên quan đến thực trạng tài nguyên nước ở khu vực Tây Nguyên,  tình hình phát triển thủy điện trên hệ thống sông Sre Pok và các chính sách liên quan, thực trạng về các nguồn lợi thủy sản,… Các học viên cũng được chia sẻ các mô hình đồng quản lý tài nguyên nước và thủy sản, vai trò của các bên liên quan và đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò của phụ nữ và thanh niên trong hoạt động quản trị tài nguyên. Các sáng kiến, mô hình quản lý nước và thủy sản của các nhóm cộng đồng sẽ được dự án hỗ trợ và tiến hành thực hiện trong thời gian tới.
Hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án “Quản trị nguồn tài nguyên” tại khu vực Tây Nguyên do CSRD và Trung tâm Con người và Thiên nhiên (Pan Nature) phối hợp thực hiện.

Tin tức liên quan