Nâng cao nhận thức về sử dụng thuốc Bảo vệ thực vật trong nông nghiệp

Nâng cao nhận thức về sử dụng thuốc Bảo vệ thực vật trong nông nghiệp

Hơn 150 triệu đồng sẽ được đầu tư thực hiện dự án “Truyền thông nâng cao nhận thức về sử dụng thuốc Bảo vệ thực vật (BVTV) và bảo vệ tài nguyên nước cho nông dân tỉnh Quảng Trị, Việt Nam” do Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Xã hội – Huế phối hợp thực hiện cùng Chi cục Bảo vệ Thực vật tỉnh Quảng Trị với sự hỗ trợ của RLS SEA. Dự án sẽ triển khai từ tháng 5 đến tháng 10 năm 2017.

Theo kết quả nghiên cứu của CSRD trong năm 2016 về khảo sát hiện trạng các kho thuốc BVTV cũ và tình hình sử dụng thuốc BVTV cho thấy, Quảng Trị là tỉnh được liệt kê vào danh sách các địa phương bị ô nhiễm môi trường ở mức độ cao bởi các điểm tồn lưu thuốc BVTV từ thời kỳ bao cấp. Nông dân địa phương cũng đang lạm dụng thuốc BVTV do thiếu hiểu biết hoặc vì lợi ích trước mắt.

Ông Trần Văn Tân (Chi cục trưởng chi cục TT&BVTV tỉnh Quảng Trị) cho biết: “Có hơn 90% số người canh tác nông nghiệp sử dụng thuốc BVTV vô cơ, hơn 4.000 loại thuốc khác nhau đang được sử dụng trên địa bàn tỉnh”. Người dân lạm dụng thuốc BVTV như là một phương thức “hữu hiệu” nhất khi chất lượng đất canh tác ngày càng thấp và sâu bệnh đang diễn biến phức tạp. Nguy cơ rò rĩ, phát tán các hóa chất này vào các mạch nước nước ngầm, sông, suối sẽ gây ô nhiễm môi trường nước là rất cao, đặc biệt là trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, nhận thức về tác hại, mối đe dọa của các loại thuốc BVTV đến sức khỏe và môi trường của nông dân còn hạn chế.  Công tác quản lý, xử lý các phế phẩm từ thuốc BVTV và tuyên truyền đã có nhiều cố gắng nhưng chưa đạt được hiệu quả trong thời gian qua.

DSC07820
Điều tra các kho chứa thuốc BVTV cũ tại Quảng Trị được CSRD thực hiện vào năm 2016. (Ảnh: CSRD).
11896898_945149542210459_872140161_n
Bao bì thuốc BVTV sau khi sử dụng được vứt lại trên đồng ruộng. (Ảnh: CSRD).

Với dự án lần này CSRD sẽ tập trung vào nâng cao nhận thức cho nông dân về mối nguy hại của các hóa chất nông nghiệp đến nguồn nước, qua đó thay đổi thói quen trong việc sử dụng các hóa chất BVTV, tăng cường công tác quản lý của các bên liên quan. Dự án sẽ thực hiện 01 phóng sự về tình hình lạm dụng thuốc BVTV của nông dân trong quá trình sản xuất nông nghiệp. Bối cảnh sẽ được thực hiện tại huyện Hướng Hóa, một điểm nóng của tỉnh Quảng Trị. Bên cạnh đó, 08 lớp tập huấn sẽ được tổ chức với sự tham gia của hơn 400 nông dân, cán bộ môi trường ở cấp huyện, xã và một số chủ cửa hàng kinh doanh thuốc BVTV về hướng dẫn an toàn trong sử dụng thuốc BVTV. Các học viên sẽ cùng nhau thảo luận, lập kế hoạch hành động về quản lý, sử dụng thuốc BVTV hiệu quả trên địa bàn huyện Hướng Hóa với sự hỗ trợ của CSRD và Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Quảng Trị nhằm hướng đến một nền nông nghiệp bền vững.

CSRD cùng Chi cục bảo vệ thực vật tỉnh Quảng Trị và RLS sẽ nỗ lực hết sức trong công tác tuyền truyền nâng cao nhận thức cho người dân về các vấn đề liên quan đến thuốc BVTV. Các hoạt động sẽ thường xuyên được cập nhật trên website của CSRD.

Mỹ Hạnh – Thanh Tâm

Tin tức liên quan