Nguồn nước khan hiếm

Khan hiếm nước có thể được hiểu là (1) sự khan hiếm về tính sẵn có của nguồn nước do lượng nước bị thiếu hụt, hoặc (2) sự khan hiếm trong việc tiếp cận nguồn nước do thất bại của thể chế trong việc đảm bảo nguồn cấp nước đều đặn hoặc do không có cơ sở hạ tầng phù hợp.

Khan hiếm nước đã ảnh hưởng đến mọi lục địa. Lượng nước sử dụng đã tăng trên toàn cầu với tốc độ gấp hai lần tốc độ tăng dân số trong thế kỷ trước, và ngày càng nhiều khu vực đang chạm mức giới hạn mà dịch vụ cấp nước có thể được phân phối một cách bền vững, đặc biệt ở những vùng khô hạn.

 

Thách thức

Khan hiếm nước sẽ ngày càng trầm trọng khi các khu vực đô thị tăng trưởng nhanh chóng và gây áp lực lớn lên nguồn nước xung quanh. Biến đổi khí hậu và nhu cầu năng lượng sinh học cũng được cho rằng sẽ khuếch đại mối liên hệ vốn đã phức tạp giữa phát triển thế giới và nhu cầu nước.

Cơ hội

Dù không có sự thiếu nước ở cấp độ toàn cầu như vậy, thì các quốc gia và khu vực riêng biệt vẫn cần giải quyết gấp các vấn đề nghiêm trọng gây ra bởi căng thẳng nước. Nước phải được coi như một nguồn tài nguyên khan hiếm, với sự chú trọng mạnh mẽ hơn vào quản lý nhu cầu. Quản lý tích hợp tài nguyên nước đưa ra một khuông khổ rộng lớn để chính phủ điều chỉnh các mô hình sử dụng nước theo nhu cầu của các đối tượng sử dụng khác nhau, bao gồm cả môi trường.

 

Thông tin bổ sung

3,2 tỷ người ở khu vực nông nghiệp sống trong tình trạng thiếu hoặc khan hiếm nước ở mức độ cao đến rất cao, trong đó có 1,2 tỷ người (gần 1/6 dân số thế giới) sống ở khu vực nông nghiệp bị hạn chế về nước nghiêm trọng. (FAO, 2020)

Hơn 2 tỷ người sống tại các quốc gia rất căng thẳng về nước. (UN, 2018)

Ước tính đến năm 2040, ¼ số trẻ em dưới 18 tuổi trên thế giới (khoảng 600 triệu trẻ) sẽ sống tại những khu vực cực kỳ căng thẳng về nước. (UNICEF, 2017)

700 triệu người trên toàn thế giới, tới năm 2030, có thể phải thay đổi chỗ ở do khan hiếm nước. (Global Water Institute, 2013)

Khoảng 4 tỷ người, tức gần 2/3 dân số thế giới, gặp phải tình trạng khan hiếm nước trầm trọng trong suốt ít nhất một tháng mỗi năm. (Mekonnen and Hoekstra, 2016)

Với kịch bản biến đổi khí hậu hiện nay, đến năm 2030, khan hiếm nước ở những nơi khô hạn và bán khô hạn sẽ khiến 24 triệu đến 700 triệu người thay đổi chỗ ở. (UN, 2009)

1/3 hệ thống nước ngầm lớn nhất trên thế giới đã rơi vào tình trạng kiệt quệ. (Richey et al., 2015)

Gần một nửa dân số thế giới đang sống ở những nơi có tiềm năng thiếu nước ít nhất một tháng mỗi năm và con số này có thể tăng tới 4,8 – 5,7 tỷ người vào năm 2050. Khoảng 73% trong số những người bị ảnh hưởng đang sống tại châu Á (tới 2050 tỷ lệ này khoảng 69%). (Burek et al., 2016)

 

Nguồn: UN-Water. Water Scarcity. Truy cập tại https://www.unwater.org/water-facts/scarcity/

Tin tức liên quan